Naar de hoofdinhoud

Kunsthuis Yellow Art

Kunsthuis Yellow Art is een plek waar psychisch kwetsbare mensen met een artistiek talent en een creatieve gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. Het is een open atelier waar iedereen de ruimte krijgt om te experimenteren en zijn of haar artistiek en persoonlijk oeuvre te creëren.

In ons atelier is er ruimte voor schilderen, tekenen, keramiek en grafiek. We bieden een professionele werkomgeving en een individuele begeleiding. Regelmatig wordt er samengewerkt met gastkunstenaars, een uitwisseling die zowel artistiek als sociaal verruimend werkt. Meerdere keren per jaar brengen we een bezoek aan tentoonstellingen en/of kunstenaarsateliers. Ook organiseren we zelf tentoonstellingen en toonmomenten, we ondersteunen bij deelname aan tentoonstellingen van anderen en helpen bij de mogelijke verkoop van de kunstwerken.

Aanmelden

Aanmeldingen voor het Kunsthuis Yellow Art kunnen gebeuren door een zorgverlener of door de patiënt zelf (na een opname). We maken dan een afspraak voor een informatiegesprek, waar we het kunsthuis en de werking toelichten. Daarna kan er een intakegesprek volgen waar we de kandidaat uitnodigen om zichzelf voor te stellen aan de hand van recent werk. De juiste motivatie en artistieke kwaliteit zijn hier van belang en vooral de zin om het eigen creatieve talent te ontplooien binnen een atelier met gelijkgestemde kunstenaars.

Kunst kopen

Als u geïnteresseerd bent om kunst aan te schaffen, dan maken we graag een afspraak. Onze kunstenaars maken heel boeiend en divers werk. Verkoopprijs van een kleine tekening begint bij € 25. Grotere tekeningen en schilderijen zijn uiteraard duurder, maar alleszins bereikbaar geprijsd. Hebt u interesse in het oeuvre van onze kunstenaars? Er staan voorbeelden op onze website: https://www.yellowart.be/kunstenaars.
 

Kunsthuis Yellow Art

E-mail*: info@yellowart.be
Tel.: 014 57 93 86
www.yellowart.be
www.facebook.com/kunsthuisyellowart

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.

Atelier in beeld - Kunsthuis Yellow Art