Kunsthuis Yellow Art

Kunsthuis Yellow Art is een plek waar psychisch kwetsbare mensen met een artistieke begaafdheid en gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. Het is een open atelier waar iedereen de ruimte krijgt om te experimenteren en zijn of haar artistiek en persoonlijk oeuvre te creëren.
Yellow Art werkt geheel buiten de therapeutische context. Regelmatig wordt er samengewerkt met gastkunstenaars, een uitwisseling die zowel artistiek als sociaal verruimend werkt.
In onze ateliers is ruimte voor schilderen, tekenen, keramiek en sinds kort is er ook een grafiek atelier waar u naar hartenlust kunt drukken in verschillende technieken. We organiseren meerdere keren per jaar een bezoek aan tentoonstellingen en/of kunstenaarsateliers. Tenslotte organiseren we zelf tentoonstellingen en toonmomenten, we ondersteunen bij deelname aan tentoonstellingen van anderen en helpen bij de mogelijke verkoop van de werken.

Kunsthuis Yellow Art

E-mail*: info@yellowart.be
Tel.: 014 57 93 86
www.yellowart.be
www.facebook.com/kunsthuisyellowart

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.