Naar de hoofdinhoud

Opname-eenheid

Doelgroep

Opname Ouderen is een gesloten leefeenheid die gespecialiseerde zorg biedt aan ouderen (60-plussers) met een acute psychische kwetsbaarheid waarvoor de eerstelijnszorg niet meer toereikend is.

Behandelvisie

Bij een nieuwe opname richten wij ons op het uitklaren van de hulpvraag, het zo goed mogelijk herstellen van het bio-psycho-sociaal evenwicht en het ondersteunen en stimuleren van de gezonde mogelijkheden.

Van in het begin van de opname wordt er rekening gehouden met de toekomstperspectieven. Afhankelijk van de individuele noden kan een aangepaste omkadering bij de bestaande woonvorm gestart worden of kan er een aanzet gegeven worden naar heroriëntering.
We hebben niet alleen aandacht voor de ziekte van de patiënt, maar ook voor zijn hele persoon en individuele levensverhaal. We benaderen de patiënt vanuit een holistische visie. Zowel de fysieke, psychische, sociale als existentiële dimensies komen aan bod. We betrekken de context en hebben aandacht voor gebeurtenissen uit het verleden. Hierop baseren we ons therapeutisch zorgaanbod, rekening houdend met de individuele noden en mogelijkheden.

Contact

OPZ Geel
Divisie Ouderen - Opname-eenheid
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 90 06
Fax: 014 57 92 38
E-mail*: ouderen.opname@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.