Naar de hoofdinhoud

Wat kost uw opname?

De kosten van uw ziekenhuisopname hangen af van verschillende elementen. Hierna leggen we uit welke die elementen zijn en hoe die op uw factuur komen. Het is niet altijd eenvoudig om vooraf te berekenen wat uw verblijf gaat kosten. Sommige kosten zijn immers afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bijvoorbeeld van uw inkomen, van het aantal personen dat u ten laste hebt of van het aantal dagen dat u in het ziekenhuis verblijft.
De uitleg op deze pagina gaat over de hoofdlijnen. Voor een persoonlijke toelichting kunt u terecht bij de Sociale Dienst. Aarzel zeker niet om hen uitleg te vragen.

Opnameverklaring

Bij het begin van uw opname ontvangt u van de maatschappelijk werker een opnameverklaring. De opnameverklaring is een document dat financiële informatie bevat over o.a. het deel dat u zelf moet betalen in de verblijfskosten, eventuele supplementen en de factuurvoorwaarden. De inhoud is wettelijk vastgelegd. Bij de opnameverklaring hoort een toelichting met een overzichtslijst waarop de actuele prijzen van de meest gevraagde goederen en diensten vermeld worden. Met deze informatie kunt u de financiële gevolgen van uw opname beter inschatten. De maatschappelijk werker zal de juiste bedragen die voor u gelden, aanduiden op de opnameverklaring en u vragen om het document te ondertekenen.
Bij een spoedopname kan het document worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger of later door uzelf.

We kunnen op voorhand geen totaalprijs berekenen van uw verblijf omdat bepaalde zaken, zoals de duur van uw opname, niet te voorzien zijn. We kunnen enkel aanduiden welke kosten u kunt verwachten. De opnameverklaring met toelichting kunt u hier downloaden.

Wat moet u betalen?

Wanneer u bent aangesloten bij een ziekenfonds, dan worden de kosten van een ziekenhuisopname verdeeld onder u en uw ziekenfonds. Het grootste deel van die kosten wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld.
Het deel dat u zelf nog moet betalen, hangt af van een aantal elementen (de juiste bedragen vindt u terug in de opnameverklaring):

  • uw statuut bij het ziekenfonds;
  • de duur van uw verblijf;
  • extra kosten die aangerekend worden voor verzekeringen, producten of diensten die het ziekenfonds niet terugbetaalt;

Wanneer u niet of niet geldig bent aangesloten bij het ziekenfonds, moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Alle artsen van het OPZ Geel volgen de RIZIV-conventie. Dat betekent dat u de officiële tarieven betaalt, zonder toeslagen (ereloonsupplementen). Er worden ook geen kamersupplementen aangerekend in het OPZ Geel. Klik hier voor de webpagina van het RIZIV.

Hospitalisatieverzekering

Wanneer u een hospitalisatieverzekering hebt, informeert u het beste (indien mogelijk) vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij welke kosten zij terugbetalen. Niet elke maatschappij dekt namelijk de kosten van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of de terugbetaling is beperkt in tijd. U moet zelf uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van uw opname.

Betaling

De facturen worden elke maand verstuurd rond de 20ste dag van de maand. Bij elke factuur zit een overschrijvingsformulier. U moet het vermelde bedrag betalen binnen de 30 dagen na de verzendingsdatum die op de factuur staat.

Vragen?

  • Hebt u vragen over de opnameverklaring en/of de toelichting, dan kunt u of uw wettelijke vertegenwoordiger terecht bij de Sociale dienst van het OPZ Geel (tel: 014  57 91 11).
  • Hebt u vragen over uw factuur dan kunt u terecht bij de patiëntenadministratie van het OPZ Geel (tel: 014 - 57 93 07 of e-mail: patientenadministratie@opzgeel.be).