Naar de hoofdinhoud

Onze aanpak

Gepaste zorg

Gepaste zorg

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in de eigen thuisomgeving van de patiënt.

Herstelgerichte zorg

Herstelgerichte zorg

De patiënt met een psychische kwetsbaarheid staat centraal. Patiënten spreken mee in het wat en hoe van hun behandeling en als de omstandigheden het toelaten, nemen ze zelf de regie van hun herstel in handen.

Comfortroom For-K Jongeren

Veilige zorg

Het OPZ Geel doet er alles aan om een zo veilig mogelijke zorg te bieden aan mensen die worden opgenomen. Daartoe hebben we een uitgewerkt systeem van veiligheidsmanagement, is er een strikt beleid voor het omgaan met dwangmaatregelen en zetten we sterk in op suïcidepreventie.

We werken met beleid

Beleidsmatige aanpak

  • Vermaatschappelijking van zorg
  • De patiënt staat centraal
  • Sterk ondernemerschap
  • Kwaliteitsvisie
  • Auditrapporten