Naar de hoofdinhoud

Dagkliniek Jongeren

Onze dagkliniek binnen de divisie Jongeren biedt psychische zorg voor 15- tot 18-jarigen die meer ondersteuning nodig hebben dan geboden wordt in ambulante therapie, maar voor wie de opname op een residentiële afdeling niet noodzakelijk is. 
Om bij ons in zorg te komen, is niet zozeer een specifiek gediagnosticeerd ziektebeeld (als depressie, angststoornis, eetstoornis, ontwikkelingsstoornis …) van belang, maar wel de zorgnood. We richten ons op jongeren die vastlopen in een of meerdere contexten (school, relaties thuis, hobby’s, vrienden) en/of moeilijkheden ervaren in belangrijke vaardigheden in de groei naar volwassenheid, zoals omgaan met moeilijke gevoelens of gedachten, weten wie je bent of waarvoor je staat, keuzes maken … 

Met ons multidisciplinair team gaan we op zoek naar een passend aanbod voor elk individu. Ons team bestaat uit een kinderpsychiater, verpleegkundigen, opvoeders, een psycholoog en pedagoog. We maken ruimte voor individuele en groepsgesprekken, we leren door ervaringen op te doen tijdens uiteenlopende activiteiten en we gaan in gesprek met het gezin en andere belangrijke mensen uit de omgeving van de jongere. 
We zetten heel sterk in op gedeelde trajecten. Daarin spelen de context van de jongere en de school een cruciale rol. We trachten intens samen te werken met de sleutelfiguren rond de jongeren. We zoeken aanknopingspunten in het gezin, de school, in de vrijetijdsbesteding, de sportclubs of jeugdverenigingen die iets voor de jongere kunnen betekenen.

De duur van een traject in de dagkliniek is erg individueel, afhankelijk van wat elke jongere nodig heeft. Een traject neemt zeker een drietal maanden in beslag. De eerste twee weken verwachten we een voltijdse aanwezigheid, maar daarna schakelen we over op een ritme van enkele dagen per week, afgewisseld met enkele dagen op school of andere zinvolle dagbesteding. 

Om in aanmerking te komen voor een traject in de dagkliniek voor jongeren is er de vereiste dat de jongere reeds in behandeling is bij een kinderpsychiater. Deze kan, samen met ouders en andere betrokken hulpverleners, de inschatting maken dat de behandeling wat intensiever moet zijn dan tot dan toe het geval is en de jongere aanmelden via onderstaande gegevens. Als wij het op basis van de aanmeldingsgevens eens zijn met die inschatting, nodigen we de jongere uit voor een intakegesprek, waarop we de specifieke zorgen en hulpvragen nog eens in kaart brengen, antwoorden op concrete vragen over ons aanbod en vervolgens een opnamemoment vastleggen.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: Dr. Wouter De La Marche 
Teamcoördinator: Jan Hermans

Voor meer info rond aanmeldingen Dagkliniek Jongeren mag u contact opnemen met de begeleiding van de dagkliniek op het nummer 014 57 91 81.