Naar de hoofdinhoud

Gepaste zorg

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in de eigen thuisomgeving van de patiënt. Dat houdt in dat iemand met een hulpvraag het beste eerst een beroep doet op eerstelijnszorg, bijvoorbeeld op de huisarts of op een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Wanneer het nodig is, zal de huisarts of het CAW verder verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld naar een therapeut, een poliklinische raadpleging in het OPZ Geel of het Aanmeldingsteam van het Netwerk GGZ Kempen. Begeleiding door een mobiel team in de eigen thuisomgeving kan een volgende stap zijn.

Wanneer zorg in de thuissituatie niet mogelijk of niet toereikend is, zal een opname in het OPZ Geel overwogen worden. OPZ Geel voorziet een brede waaier zorgvormen: poliklinische raadplegingen, voltijdse opname in een opname- of behandeleenheid, crisisopname, dagkliniek, begeleiding in de thuissituatie voor ouderen, psychiatrische pleegzorg, dagactiviteiten, specifieke zorg in een referentiecentrum Autisme voor jongeren, postkuur…

Om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren en ervoor te zorgen dat er continuïteit is gedurende het hele herstelproces, werken zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer samen in netwerken. Ook OPZ Geel werkt nauw samen met andere partners in de regio. Zo maken wij deel uit van het Netwerk GGZ Kempen voor volwassenen en van het provinciaal netwerk PANGG voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. We hebben samenwerkingsverbanden met rust- en verzorgingstehuizen en participeren in een project van verslavingszorg.

Door die samenwerkingen kunnen we er ook voor zorgen dat mensen sneller bij de juiste zorg komen, dat er geen complexe behandelingen starten als er minder ingrijpende alternatieven zijn en dat er optimale samenwerking is tussen de verschillende partners. Samenwerken betekent ook dat we patiënten en familie zoveel mogelijk betrekken bij het uitwerken van een hersteltraject.