Naar de hoofdinhoud

Groene zorg

Sfeerbeeld groene campus

OPZ Geel wordt groen

OPZ Geel engageert zich al enkele jaren voor een gezondere leefomgeving en een duurzamer wereld. Dat engagement wordt versterkt en verankerd in het nieuwe masterplan “OPZ Geel wordt groen” voor de ontwikkeling van onze campus. Daarin zijn we flink ambitieus op het vlak van duurzaamheid en natuur. Belangrijke uitgangspunten zijn de principes van circulair bouwen en het verduurzamen van mobiliteit en voeding.

Duurzaamheid en zorg zijn op vele manieren verbonden met elkaar. Klimaatverandering brengt gezondheidsrisico's met zich mee, bijvoorbeeld door hittegolven, infectieziekten en fijnstof. We weten bovendien dat het creëren van een groene, natuurlijke omgeving rond zorg- en welzijnsorganisaties een heilzaam effect heeft op het welzijn en het herstelproces van patiënten en bewoners. Bomen en struikgewas, schaduwrijke buitenzones, bloemen en wadi’s zijn bijzonder waardevol. Met deze natuurlijke elementen bouwen we onze groene campus verder uit tot een park waar mensen graag buiten zijn en volop van geuren en kleuren kunnen genieten.

We investeren al langer in energiebesparende maatregelen en streven naar verdere efficiëntiewinst zonder te raken aan het comfort van onze patiënten en bewoners. We schakelen bijvoorbeeld over op zuiniger en milieuvriendelijker verwarmingssystemen en kiezen systematisch voor ledlampen. En we willen ons regenwater kunnen verzamelen en recupereren. OPZ Geel maakt deze intenties concreet met serieuze engagementen in de European Green Deal Duurzame Zorg.

We verstoppen ons niet achter het argument dat we in de sociale sector zitten en zorg voor ons primeert op duurzaamheid,” zegt technisch directeur Niels Van Gansen: “We zullen ons deel van het werk doen en het zal niet ten koste gaan van goede zorg. Het tegendeel is waar: als we mee voortrekker zijn van een betere leefomgeving, dragen we mee ons steentje bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid van patiënten, bewoners en onze medewerkers.

Heb je vragen of ideeën in verband met duurzaamheid of een gezondere leefomgeving voor het OPZ Geel, vul dan hier het contactformulier in, of mail naar: bouwcel@opzgeel.be.