Naar de hoofdinhoud

Lotgenoten

Zelfhulpgroepen kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken (zowel patiënten als familieleden) kunnen elkaar goed begrijpen en kunnen ervaringen en tips uitwisselen. 

Hulpkompas

In de zorgregio Kempen werken heel wat organisaties rond preventie en zorg voor geestelijke gezondheid. Het Hulpkompas helpt gericht zoeken in het aanbod. Surf voor meer info naar www.hulpkompas.be

Logo Kempen bracht samen met het Netwerk GGZ Kempen de bundel “Goed in je vel Kempen” uit. Het lijst laagdrempelige, toegankelijke initiatieven voor volwassenen op die kunnen bijdragen aan een goed gevoel. De initiatieven zijn voor iedereen toegankelijk, in het bijzonder voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Open hier de bundel.

Open hier de postkaart voor familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kempen. De achterzijde van de kaart bevat een overzicht van de belangrijkste hulporganisaties op vlak van geestelijke gezondheid in de regio.

UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en organiseert o.a. activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

Voor meer informatie over UilenSpiegel afdeling Geel kunt u terecht bij:

UilenSpiegel vzw
Hoveniersstraat 45
1080 Brussel

Tel. 02 410 19 99
E-mail: info@uilenspiegel.net
Website: https://www.uilenspiegel.net

Similes

Similes is een sociaal-culturele vereniging, die de familie en naasten van mensen met psychische problemen ondersteunt, versterkt en verenigt. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. De impact daarvan is groot. Wanneer uw kind, uw partner, een van uw ouders, een broer of zus of iemand anders uit uw omgeving te maken krijgt met een psychische aandoening, verandert er ook veel in uw leven.

Voor meer info over Similes kunt u terecht bij:

Tel. 016 244 201
E-mail: info@similes.be
Website: www.similes.be

Ups & Downs

Ups & Downs is een vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of depressie, en hun omgeving. Het doel van Ups & Downs is om zowel patiënten, hun partners als hun familieleden samen te brengen en informatie over de problematiek te verstrekken. Ook zetten ze in op samenwerking en belangenbehartiging.

Voor meer informatie over Ups & Downs Regionale afdeling Geel kunt u terecht op deze website.

Contactgroepen verslavingskoepel

In de Kempen worden op verschillende locaties contactgroepen georganiseerd, voor iedereen die op gelijk welke manier betrokken is bij een complexe verslavingsproblematiek. Meer informatie op www.verslavingskoepel.be.

     

    Vindt u geen vereniging die voor u relevant is? Neem dan een kijkje op www.zelfhulp.be, waar u informatie vindt over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.