Lotgenoten

UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en organiseert o.a. activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

Voor meer informatie over UilenSpiegel afdeling Geel kunt u terecht bij:

UilenSpiegel vzw
Hoveniersstraat 45
1080 Brussel

Tel. 02 410 19 99
E-mail: info@uilenspiegel.net
Website: https://www.uilenspiegel.net

Similes

Samenleven met en/of zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid is niet altijd vanzelfsprekend. Familieleden en mantelzorgers zitten geregeld met vragen of wensen een houvast om beter om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor meer informatie over Similes kunt u terecht bij:

Similes (hoofdkantoor)
Groenweg 151
3001 Heverlee

Tel. Regionale afdeling Turnhout: 014 41 46 24
Tel. Regionale afdeling Geel: 014 59 06 00
E-mail: similes.geel@gmail.com
Website: https://nl.similes.be

Ups & Downs

Ups & Downs is een vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie, en hun omgeving. Het doel van Ups & Downs is om zowel patiënten, hun partners als hun familieleden te begeleiden bij het omgaan met een manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische depressie.

Voor meer informatie over Ups & Downs Regionale afdeling Geel kunt u mailen naar: geel@upsendowns.be.

Met wie kunnen de kinderen praten?

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen – kortweg KOPP – hebben het vaak niet gemakkelijk als één van hun ouders wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Binnen het OPZ Geel wordt getracht hieraan de nodige aandacht te besteden. Van bij de opname wordt standaard de gezinssituatie bevraagd en opening geboden tot een KOPP-gesprek.Bij vragen en zorgen kunnen zowel ouders als kinderen terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling. Zij zullen binnen hun team bekijken welk aanbod geboden kan worden. Dit kan gaan van een gesprek tot het aanbieden van adressen, boeken, brochures enz.

U kunt het KOPP-team van OPZ Geel contacteren op het nummer 014 57 91 11. De folder is verkrijgbaar aan het onthaal of bij de mensen die u behandelen. U kunt ook terecht bij de website https://familieplatform.be/kinderen-van/.