Naar de hoofdinhoud

Lotgenoten

Zelfhulpgroepen kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken (zowel patiënten als familieleden) kunnen elkaar goed begrijpen en kunnen ervaringen en tips uitwisselen. 

Hulpkompas

In de zorgregio Kempen werken heel wat organisaties rond preventie en zorg voor geestelijke gezondheid. Het Hulpkompas helpt gericht zoeken in het aanbod. Surf voor meer info naar www.hulpkompas.be

Logo Kempen bracht samen met het Netwerk GGZ Kempen de bundel “Goed in je vel Kempen” uit. Het lijst laagdrempelige, toegankelijke initiatieven voor volwassenen op die kunnen bijdragen aan een goed gevoel. De initiatieven zijn voor iedereen toegankelijk, in het bijzonder voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Open hier de bundel.

Open hier de postkaart voor familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kempen. De achterzijde van de kaart bevat een overzicht van de belangrijkste hulporganisaties op vlak van geestelijke gezondheid in de regio.

UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en organiseert o.a. activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

Voor meer informatie over UilenSpiegel afdeling Geel kunt u terecht bij:

UilenSpiegel vzw
Hoveniersstraat 45
1080 Brussel

Tel. 02 410 19 99
E-mail: info@uilenspiegel.net
Website: https://www.uilenspiegel.net

Similes

Samenleven met en/of zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid is niet altijd vanzelfsprekend. Familieleden en mantelzorgers zitten geregeld met vragen of wensen een houvast om beter om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor meer informatie over Similes kunt u terecht bij:

Similes (hoofdkantoor)
Groenweg 151
3001 Heverlee

Tel. Regionale afdeling Turnhout: 014 41 46 24
Tel. Regionale afdeling Geel: 014 59 06 00
E-mail: similes.geel@gmail.com
Website: https://nl.similes.be

Ups & Downs

Ups & Downs is een vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie, en hun omgeving. Het doel van Ups & Downs is om zowel patiënten, hun partners als hun familieleden te begeleiden bij het omgaan met een manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische depressie.

Voor meer informatie over Ups & Downs Regionale afdeling Geel kunt u mailen naar: geel@upsendowns.be.

Met wie kunnen de kinderen praten?

Een opname kan een moeilijke periode zijn, zowel voor wie opgenomen is, als voor de gezinsleden. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de kinderen. 

Van bij de opname wordt standaard de gezinssituatie bevraagd en wordt gesproken over ouderschap. Daarnaast wordt ruimte geboden tot een KOPP-gesprek. KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen.   Bij vragen en zorgen kunnen zowel ouders als kinderen terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling, die op hun beurt binnen hun team bekijken welk aanbod op maat mogelijk en wenselijk is: een gesprek, het aanbieden van adressen, boeken, brochures enz.

U kunt het KOPP-team van OPZ Geel contacteren op het nummer 014 57 91 11.  

De folder “Versterk de veerkracht van je kind”  is verkrijgbaar aan het onthaal. Vraag er ook gerust naar bij je betrokken hulpverlener(s).

U kunt ook terecht bij de website https://familieplatform.be/kinderen-van/.

 

Vindt u geen vereniging die voor u relevant is? Neem dan een kijkje op www.zelfhulp.be, waar u informatie vindt over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.