Naar de hoofdinhoud

Geelse Gezinsverpleging

Om de Geelse Gezinsverpleging in de kijker te zetten en nieuwe pleeggezinnen te werven, voert het OPZ Geel de komende maanden een wervingscampagne. Benieuwd?

Surf naar www.geelsegezinsverpleging.be

In de ruime regio van Geel bieden 150 gezinnen aan psychisch kwetsbare mensen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’. Dit systeem van ‘verpleging in de samenleving’ is eeuwenoud en toch bijzonder actueel in het licht van de huidige vermaatschappelijking van de zorg. Het gezin neemt de gast als een gezinslid in huis, gesteund door de gemeenschap en met professionele begeleiding vanuit het OPZ Geel.

De patiënt

OPZ Geel biedt psychiatrische gezinsverpleging aan voor kinderen en jongeren (-18 jaar) en voor volwassenen (18 – 65 jaar) en ouderen (+ 65 jaar). Multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten en voor de begeleiding van pleeggezinnen.

Het pleeggezin

Het OPZ Geel wil zijn pleeggezinnen met zorg omringen en hecht veel belang aan een intensieve, professionele begeleiding. Niet alleen van de patiënten, ook van de pleeggezinnen.

Hebt u ook een kamer vrij, een plaats aan tafel? Hebt u een aanleunstudio beschikbaar? Wilt u iemand een ‘nieuwe thuis’ bieden? Of ondersteunen op weg naar herstel? Ziet u er wat in om samen met OPZ Geel zorg te dragen voor een kwetsbare medemens, ook al weet u dat het niet altijd even gemakkelijk is? Tijdelijk of op langere termijn? Voltijds of voor een paar dagen per week?

Pleegouders gezocht
Logo Geelse Gezinsverpleging