Naar de hoofdinhoud

Herstelgerichte zorg

“Herstellen is wat de patiënt doet.
Herstelondersteuning is de hulp die hij daarbij krijgt.
Herstelondersteunende zorg is wat de zorg hierin bijdraagt”
(Droës, ea)

“Op collectief niveau is het herstelconcept onlosmakelijk verbonden met zelfbeschikking, empowerment en emancipatie van mensen met psychische aandoeningen en met het tegengaan van stigma en discriminatie.”
(Fisher en Chamberlin, 2003)

Herstel

“Herstel is een uniek persoonlijk proces waarbij de persoon met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid zich ontworstelt aan de soms desastreuze gevolgen van zijn kwetsbaarheid en (opnieuw) een hoopvol, bevredigend en nuttig leven kan leiden op een zelf gekozen manier.” (Anthony, 1993)

Herstel is in de GGZ een concept dat niet verwijst naar ‘uitsluitend symptomatische genezing’. Het refereert naar een uniek persoonlijk proces waarbij de cliënt een eigen balans hervindt na ervaringen van (heftige) psychische ontwrichting. (Boevink, 2009) Herstel impliceert een actieve acceptatie van kwetsbaarheden, problemen en beperkingen en omvat bewustwording van eigen krachten en talenten, waarbij gaandeweg een persoonlijk, hoopvol perspectief en verbondenheid met anderen wordt ontwikkeld. Herstellen doen mensen primair zelf maar niet alleen. (Trimbos-instituut, 2014)

Herstelondersteuning

Herstelondersteuning omvat alles wat de cliënt ondersteunt in zijn herstelproces. Zowel begeleiding door professionals als (inter)acties, hoe uniek en veelzijdig ze ook zijn, van naasten en anderen in de maatschappij kunnen herstelondersteunend zijn voor de cliënt. (Noolim)

Herstelondersteunende zorg

Een herstelondersteunende organisatie maakt het voor mensen mogelijk om, via gebruik van zijn diensten, terug controle  te verwerven over hun eigen leven. Via zelfmanagement, persoonlijke herstelplannen, gedeelde besluitvorming en vorming.” (Shepperd, Repper)

Herstelondersteunende zorg omvat alle zorg die geboden wordt ter ondersteuning van de cliënt zijn herstel, ongeacht de fase van het herstelproces waarin de cliënt zich bevindt. Deze zorg kenmerkt zich doordat ze faciliterend en ondersteunend van aard is, afgestemd op de noden, wensen, vaardigheden en de context van de cliënt. Typisch is dat ze minder hiërarchische is en vanuit een evenwaardige relatie tussen cliënt en hulpverlener vorm krijgt. De cliënt gaat in dialoog met de hulpverleners (vanuit eigen regie) in functie van het versterken van de eigen vaardigheden (empowerment) en het opnemen van betekenisvolle maatschappelijke rollen. (Trimbos-instituut, 2016)

Bronvermelding
BOEVINK, W., 2009. Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. Utrecht: Trimbos-instituut.
NOOLIM. Netwerk GGZ Oost- Limburg. Visie op herstelondersteunende zorg.
TRIMBOS-INSTITUUT, 2014. Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ontwikkelingen in praktijk en beleid. Trendrapportage GGZ.
TRIMBOS-INSTITUUT, 2016. Ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen. Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. (D. Meije; A. Hendriksen; M. van Bakel; H. Sinnema)

Patiëntenparticipatie

In OPZ Geel krijgt u als cliënt de kans om een stem te hebben in uw eigen behandeltraject. Ook zijn er tijdens uw verblijf gelegenheden om samen met de andere patiënten feedback te geven over wat iedereen aangaat op de leefeenheid, zo bijvoorbeeld: het behandelaanbod, de therapieën en het samenleven in groep. Deze samenkomsten worden georganiseerd vanuit de keuze voor patiëntenparticipatie.

Ook krijgt u de kans om vanuit een dergelijke patiëntenraad als vertegenwoordiger deel te nemen aan de Stuurgroep Patiëntenparticipatie. Dat is een stuurgroep waarin patiënten uit verschillende leefeenheden en personeelsleden met elkaar in gesprek gaan. Het voornaamste doel is om regelmatig samen aan de directie feedback te geven over het zorgbeleid en concrete actiepunten te formuleren.

Eén van die actiepunten leidde enkele jaren geleden tot de oprichting van het clIëntenblad Climaks! De voornaamste bedoeling is om informatie en nieuws vanuit het patiëntperspectief te brengen. Het blad is beschikbaar op de leefeenheid. U kunt het lezen en een exemplaar voor uzelf vragen. Ook krijgt u tijdens uw verblijf regelmatig de kans om een bijdrage te leveren. Een bijdrage kan heel divers zijn: een getuigenis, een verslag van een evenement, medewerking aan een interview, een gedicht, een artistieke collage, een kunstwerk, een foto. Ook personeelsleden worden aangemoedigd om een bijdrage te leveren.

Voor meer info kunt u terecht bij Walter Krikilion, Stafmedewerker Patiëntenzorg: walter.krikilion@opzgeel.be