Naar de hoofdinhoud

Dagkliniek Ouderen

Doelgroep

De dagkliniek Ouderen richt zich naar senioren met een algemene psychiatrische problematiek (zoals depressie, angst, levensfasemoeilijkheden, geheugenproblemen…) die baat hebben bij een gespecialiseerde therapeutische ondersteuning. Daghospitalisatie kan ingezet worden als alternatief voor een voltijdse opname of als verkorting van een opname. We werken in en met de context van de betrokkene. Acute fases van bepaalde aandoeningen (zoals psychose of verslavingsproblematiek) kunnen een tegenindicatie voor opname zijn.
Senioren kunnen bij ons terecht na verwijzing door externe hulpverleners, verwijzing vanuit opname- afdelingen of na eigen aanmelding.

Behandelvisie

De behandeling vertrekt vanuit een oplossingsgericht, systeem- en gedragstherapeutisch denkkader. Dat betekent dat we de aanwezige krachten van mensen, en hun omgeving, terug aanspreken en dat we focussen op de gewenste veranderingen. We zoeken samen met de betrokkene en zijn omgeving naar het terugvinden van balans en streven naar een betere kwaliteit van leven.
Beter worden doe je samen met professionals in de dagkliniek Ouderen, maar gebeurt ook samen met de groep mensen die samenwerken aan herstel.

Praktisch verloop

De aanmelding gebeurt telefonisch tussen 15u30 en 16u of per mail, waarna een intakegesprek wordt gepland. Na de intake kan een traject worden gestart of volgt er een advies voor alternatieve behandeling. Een traject start met 3 dagen per week en wordt geleidelijk afgebouwd naar 1 dag per week. Het dagprogramma start om 9u en sluit af om 15u30. Patiënten worden verwacht zelf de verplaatsing naar de dagkliniek Ouderen te kunnen maken, al dan niet met ondersteuning (familie, openbaar vervoer, MinderMobieleCentrale…).

Contact

Dagkliniek algemeen
Tel.: 014 57 93 21 (op weekdagen tussen 08u30 en 16u)
E-mail*: ouderen.dagkliniek@opzgeel.be

Onthaal Ouderen
Tel.: 014 57 90 06 (op weekdagen tussen 08u30 en 16u30)

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.