Naar de hoofdinhoud

Kids en Tieners

Wij richten ons tot kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar met een psychiatrische problematiek.

Kinderen en jongeren kunnen terecht voor:

Opname met of zonder overnachting:

  • Diagnostiek, advies, begeleiding en kortdurende behandeling.
  • Steeds in nauwe samenwerking met context en betrokken hulpverleners.
  • Er wordt gestart met een observatieperiode van 9 weken voor Kids en 5 weken voor Tieners, waarna adviezen gegeven worden naar een verder behandeltraject intern of extern.
  • Doelgroep: 5 tot en met 15 jaar, 2 leefgroepen van 8 kinderen namelijk “Kids” tot en met 12 jaar en “Tieners” van 12 tot en met 15 jaar.

Verantwoordelijke psychiaters: dr. Anne De Proost (Kids) en dr. Lisa Moenaert (Tieners).
Teamcoördinator (Kids en Tieners): Ingrid De Boeck.

Enkel verwijzers (huisartsen, psychiaters vanuit eigen praktijk, CLB, thuisbegeleiding…) kunnen een kind/jongere aanmelden. Verwijzers kunnen hiervoor de sociale dienst contacteren via het onthaal van de divisie Jongeren op het telefoonnummer 014 57 90 00. Als een residentiële opname aangewezen lijkt, worden het kind/de jongere, ouders of verzorgers en verwijzer op korte termijn uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt de dienst voorgesteld. Alle contacten in het aanmeldingstraject verlopen via de verwijzer. Wij geven het intakemoment door aan de verwijzer en vragen aan de verwijzer om alle betrokkenen (ouders, externen) hierover in te lichten.
 
Voor meer informatie rond aanmeldingen voor opname Kids en Tieners:
Bonnie Raus, maatschappelijk werker
Tel.: 014 57 90 00
E-mail*: bonnie.raus@opzgeel.be

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren Kids en Tieners
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel. 014 57 90 00
E-mail*: jongeren.kids@opzgeel.be, jongeren.tieners@opzgeel.be

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.