Naar de hoofdinhoud

Kids en Tieners

Wij richten ons tot kinderen en jongeren van 5 tot en met 14 jaar met een psychiatrische problematiek.

Kinderen en jongeren kunnen terecht voor:

Opname met of zonder overnachting:

  • Diagnostiek, advies, begeleiding en kortdurende behandeling.
  • Steeds in nauwe samenwerking met context en betrokken hulpverleners.
  • Er wordt gestart met een observatieperiode van 9 weken voor Kids en 5 weken voor Tieners, waarna adviezen gegeven worden naar een verder behandeltraject intern of extern.
  • Doelgroep: 5 tot en met 14 jaar, 2 leefgroepen van 8 kinderen namelijk “Kids” tot 10 jaar en “Tieners” van 11 tot en met 14 jaar.

Verantwoordelijke psychiaters: dr. Sarah Van Grieken (Kids) en dr. Goedele Meeus (Tieners).
Teamcoördinator (Kids en Tieners): Ingrid De Boeck.

Verwijzers kunnen contact opnemen via 014 57 90 00 en krijgen vervolgens een aanmeldingsformulier toegestuurd.  Als een residentiële opname aangewezen lijkt, worden het kind/de jongere, ouders of verzorgers en verwijzer op korte termijn uitgenodigd voor een intakegesprek en wordt de dienst voorgesteld.
 
Voor meer informatie rond aanmeldingen voor opname Kids en Tieners:
Bonnie Raus, maatschappelijk werker
Tel.: 014 57 93 43
E-mail*: bonnie.raus@opzgeel.be

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren Kids en Tieners
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel. 014 57 90 00
E-mail*: jongeren.kids@opzgeel.be, jongeren.tieners@opzgeel.be

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.