Naar de hoofdinhoud

Sociale dienst

Hebt u familiale problemen, financiële moeilijkheden of bent u op zoek naar informatie over toekomstmogelijkheden dan kunt u terecht bij een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker stelt een sociaal dossier samen en houdt hierbij rekening met uw professionele, familiale en bredere maatschappelijke omgeving. Hij/zij zorgt ook voor de administratieve en juridische opvolging.

De maatschappelijk werker bereidt u en uw omgeving voor op een goed ontslag en kan ook hulp bieden bij het zoeken naar een dienst voor verdere nazorg. U kunt zowel tijdens uw verblijf als na uw ontslag uit het OPZ Geel een beroep doen op de sociale dienst. Ook uw familie kan er terecht met eventuele vragen, voor advies of een ondersteunend gesprek.

Contact

U kunt contact opnemen met de maatschappelijk werker van elke leefeenheid via het nummer 014 57 91 11.