Naar de hoofdinhoud

Afschrift en inzage medisch dossier

Het OPZ Geel bewaart alle gegevens met betrekking tot uw behandeling en zorg in uw persoonlijk patiëntendossier. Dit dossier is deels elektronisch, deels op papier en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (maatschappelijk werkers, kinesisten, psychologen, therapeuten …). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

De informatie in uw dossier wordt enkel gedeeld met andere personen of organisaties buiten het OPZ Geel als u, de patiënt, daarvoor toestemming geeft. Onderaan op deze pagina vindt u meer informatie over de geïnformeerde toestemming.

Informatie opvragen uit het medisch dossier

U hebt het recht om uw dossier in te kijken of om informatie op te vragen uit uw medisch dossier ter informatie voor uzelf of voor uw huisarts, verzekeringsmaatschappij, … U kunt deze informatie opvragen via het formulier “Verzoek om informatie uit het medisch dossier”.
Indien u zelf niet in staat bent om dit te doen, kan steeds uw vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger u hierbij helpen. In dat geval moet het registratieformulier voor aanwijzing vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger mee worden verstuurd ( te vinden via https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten).

Het is ook mogelijk dat een hulpverlener uw gegevens wil opvragen, dit is enkel mogelijk mits uw schriftelijke toestemming. Open hier het formulier “Verzoek om informatie uit het medisch dossier (zorgverleners)”.
Indien u momenteel in behandeling bent in het OPZ Geel, kunt u dit verzoek rechtstreeks richten aan uw behandelende arts en hoeft u dit formulier niet te gebruiken.

U stuurt uw schriftelijke aanvraag op ter attentie van het medisch secretariaat van de hoofdarts. 

Dit kan via:

  • Post: OPZ Geel, aanvraag medische gegevens, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel
  • E-mail: aanvraagmedischegegevens@opzgeel.be (Let op: handtekening moet ingescand worden)
  • Fax: 014 58 04 48

Geïnformeerde toestemming

In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat de zorgverleners die u behandelen over de juiste informatie betreffende uw gezondheidstoestand kunnen beschikken. De ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ is de goedkeuring die u geeft aan uw zorgverleners om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.
Naast deze toestemming is het vervolgens zo dat enkel artsen waarmee u een behandelrelatie hebt effectief gegevens kunnen raadplegen. U kunt deze geïnformeerde toestemming op elk ogenblik intrekken.

Hoe gaat het OPZ Geel om met de geïnformeerde toestemming?

Uw behandelende arts zal u inlichten over de geïnformeerde toestemming. Hij/zij zal u meedelen welke informatie met betrekking tot uw opname of behandeling gedeeld wordt als u daarvoor de toestemming hebt gegeven.
Het OPZ Geel deelt deze informatie via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo). U kunt via dit platform onder andere uw geïnformeerde toestemming zelf beheren en opzoeken wie uw dossier geraadpleegd heeft via CoZo. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites www.cozo.be en patientconsent.be.

Hebt u nog vragen over de geïnformeerde toestemming, dan kunt u terecht bij uw behandelende arts in het OPZ Geel.