Naar de hoofdinhoud

Behandeleenheid 3

Behandeleenheid 3 biedt een behandeling aan mensen met langdurige en complexe psychiatrische problemen, waarbij een individuele benadering aangewezen is binnen een ondersteunend, structurerend behandelklimaat.

Doelgroep

Volwassenen (18 tot 65 jaar) met een langdurige en complexe problematiek die baat hebben bij een opname binnen een ondersteunend, structurerend behandelklimaat.

Behandelvisie

We werken op onze afdeling met één leefgroep gericht op behandeling en één leefgroep gericht op verblijf.

Behandelgroep (Wending)

In deze leefgroep worden mensen opgenomen voor een behandeling van maximaal 6 maanden. De focus ligt op het versterken en uitbreiden van communicatieve, emotionele, sociale, organisatorische en probleemoplossende vaardigheden zodat de persoon zo autonoom mogelijk kan functioneren en volwaardig deel kan nemen aan het maatschappelijk leven.

De behandelgroep heeft een apart therapieschema dat aangepast is aan de individuele mogelijkheden en hulpvraag/doelstellingen van elke persoon. Vaardigheidstrainingen worden individueel of in kleine groep aangeboden om tegemoet te komen aan deze individuele noden en beperkingen.

Om tot een geslaagd behandeltraject te komen, is het nodig dat mensen over de nodige capaciteiten beschikken om de link tussen gedachten en gedragingen te kunnen inzien en van daaruit veranderingsgericht te werken.

Van mensen in deze groep wordt verwacht dat ze actief participeren aan hun behandeling door mee te denken, mee te praten en mee te evalueren. Ze bereiden zich voor op re-integratie door bredere inzichten te verwerven in (de oorzaken en de gevolgen van) hun gedrag en door deze kennis stapsgewijs, op eigen tempo en in verhouding tot de eigen mogelijkheden toe te passen in praktijksituaties. 

Verblijfsgroep (Oase)

In deze leefgroep verblijven mensen die wachtende zijn op een aangepaste woonvorm en niet in staat zijn om elders te overbruggen. Hier zien we vooral mensen die aan de grens lijken te zitten van hun kunnen en die probleemgedrag kunnen vertonen omdat hun omgeving onvoldoende is aangepast aan hun noden, behoeften en mogelijkheden. Soms kunnen we bepaalde klachten relatief eenvoudig voorkomen of vermijden door de omgeving aan te passen. Relatief eenvoudige aanpassingen aan de omgeving of aan de routines kunnen dan leiden tot grote verbeteringen in het gedrag en in het welbevinden en de kwaliteit van leven van de patiënt.

Van mensen in deze groep verwachten we dat ze leren deelnemen aan het samenleven in (kleinere) groep en meedraaien in een bepaalde (haalbare) dagstructuur. Op die manier bereiden we hen zo goed mogelijk voor op de woonvorm waar ze naartoe georiënteerd worden. 

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Behandeleenheid 3
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

tel: 014 57 91 11
fax: 014 57 90 34
E-mail: volwassenen.behandel.3@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.