Naar de hoofdinhoud

Behandeleenheid

Doelgroep

Behandeleenheid biedt langdurige zorg en behandeling aan ouderen met een complexe psychiatrische problematiek en blijvend aanwezige symptomen of klachten. Patiënten komen er terecht via doorverwijzing vanuit op meer acute zorg gerichte psychiatrische afdelingen, wanneer het complexe geheel van symptomen een spoedige terugkeer naar de maatschappij belemmert.

Behandelvisie

Diagnoses zijn op onze afdeling van ondergeschikt belang. Het geheel van klachten en symptomen staat op de voorgrond en het omgaan met het symptoomgedrag is een fundament binnen de begeleiding. De zorg staat in functie van het optimaliseren van de levenskwaliteit van elke patiënt. In onze manier van zorg bieden maken we gebruik van enkele richtsnoeren. De bejegening gebeurt respectvol en rekening houdend met het individu. De behandeling is zoveel mogelijk gericht op het individu en minder op de groep. Omdat patiënten heel diverse problematieken ervaren wordt het aanbod uitgesplitst en zo veel mogelijk aangepast aan de individuele patiënt. Structuur bieden is hiervan een belangrijk aspect, met een afweging tussen ondersteunen enerzijds en zelfcontrole laten anderzijds. Ook hulp in het omgaan met prikkels en oog hebben voor over- of onderprikkeling is een telkens terugkerend aspect. Daarnaast proberen we gezond gedrag te bevorderen, en ongezond gedrag te verminderen. Zodat patiënten minder hinder zouden ondervinden van hun klachten en symptomen en meer levenskwaliteit kunnen ervaren.

Contact

OPZ Geel
Divisie Ouderen - Behandeleenheid
Dr. Sanodreef 4
2440 Geel

Tel: 014 57 90 50
Fax: 014-57 92 38
E-mail*: ouderen.behandeleenheid@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.