Naar de hoofdinhoud

Studenten en Bezoekaanvragen

Opgelet: Het OPZ Geel ontvangt voorlopig geen groepen, verenigingen of scholen.

OPZ Geel krijgt jaarlijks honderden vragen van verenigingen, scholen, studenten en andere belangstellenden voor bezoeken, interviews, workshops, stages en medewerking aan papers, jaarwerken en thesissen. Als organisatie willen we hier zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Toch kunnen we niet op alle vragen ingaan omwille van de te grote tijdsinvestering en de noodzaak om de privacy van onze patiënten te respecteren en omdat we ongezonde nieuwsgierigheid niet op prijs stellen. Binnen onze organisatie zijn er wel afspraken gemaakt over hoe we met vragen omgaan. We gaan enkel in op een vraag wanneer:

  • het bezoek of de medewerking aan de onderwijsopdracht past binnen het beleid dat OPZ Geel voorstaat
  • de privacy van de patiënten en de goede werking van onze instelling gevrijwaard blijven
  • de werklast aanvaardbaar is.

Omwille van de privacy van patiënten en de wet op het medisch geheim staan we geen contacten met patiënten toe en verstrekken we ook geen gegevens over mensen die bij ons opgenomen zijn of waren. Ook bezoeken aan leefeenheden, werkplaatsen of ruimtes die specifiek voor patiënten bestemd zijn, kunnen in de regel niet. Vragen om bijvoorbeeld patiënten te fotograferen, te interviewen of te observeren, krijgen nooit een positief antwoord.

Ons aanbod voor: