Naar de hoofdinhoud

Vragen van leerlingen en studenten

Leerlingen en studenten die op een of andere manier een beroep willen doen op iemand van OPZ Geel om hen te helpen bij een opdracht voor school of universiteit, doen er goed aan hun vraag op het formulier zo concreet mogelijk te omschrijven (Wat verwacht u concreet van ons? Wat moet het resultaat zijn van onze hulp?). Het is zeker nuttig aan te geven voor welk vak u bij ons komt aankloppen.

Op aanvragen van individuen voor een rondleiding wordt niet ingegaan. We verwijzen de betrokken door naar onze opendeurdagen, website, folders, boeken, enzovoort.

OPZ Geel heeft geen documentatiecentrum of bibliotheek die voor externen toegankelijk is. We willen leerlingen of studenten met vragen over concrete aandoeningen of therapieën graag naar volgende websites doorverwijzen:

 • Website van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met:
 • Het Mis Verstand is een vzw die werd opgericht om de beeldvorming rond psychose en schizofrenie in positieve zin bij te sturen.
  http://www.hetmisverstand.be/home.html
   
 • De Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) heeft een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum over allerlei aspecten van geestelijke gezondheidszorg.
  http://www.vvgg.be/doc
   
 • Informatiesite over het actuele overheidsbeleid inzake geestelijke gezondheidszorg, meer in het bijzonder de vermaatschappelijking van de zorg in België:
  http://www.psy107.be/