Naar de hoofdinhoud

Mobiele teams

Afbeelding met spelende kinderen

OPZ Geel organiseert in samenwerking met pleegzorg provincie Antwerpen een bijzondere vorm van gezinsverpleging/pleegzorg voor kinderen en jongeren (Kinderen in Zorggezinnen) die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische problematiek hebben.

Outreach

Het Outreach-team biedt jeugdpsychiatrische ondersteuning aan jongeren tijdens of na hun verblijf in de Gemeenschapsinstellingen De Markt en De Hutten. 

Mobiel Careteam

Het mobiel careteam biedt langer durende en aanklampende zorg in de context van kinderen en jongeren met een complexe problematiek.

mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisisteam biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de provincie Antwerpen die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek.