Bezoekuren Jongeren

K-dienst Leefgroep Kids

De dagelijkse bezoekmomenten zijn in de avond tussen 18u en 20u. Bezoek wordt altijd afgesproken met de leefgroepleiding.
Op woensdag van 13u tot 19u gaan de kinderen op bezoek naar huis (of liefst buiten de afdeling). Afspraken hierover worden met de ouders gemaakt.

K-dienst Leefgroep Tieners

De dagelijkse bezoekmomenten zijn in de avond tussen 19u en 20u30. Bezoek wordt altijd afgesproken met de leefgroepleiding.
Op woensdag van 13u tot 20u gaan de tieners op bezoek naar huis (of liefst buiten de afdeling). Afspraken hierover worden met de ouders gemaakt.

Crisisunit

De dagelijkse bezoekmomenten zijn in de avond tussen 16u30 en 20u. Bezoek wordt altijd afgesproken met de leefgroepleiding om het bezoek van de verschillende jongeren op elkaar te kunnen afstemmen. In de weekends worden individuele afspraken rond bezoek gemaakt, met afhankelijk van de noden, ook mogelijkheid tot overnachting thuis.

For-K

De bezoeken met ouders en opvoeders worden geleidelijk opgebouwd. Bezoeken kunnen enkel in het weekend. De afspraken hierover worden gemaakt met de leefgroepleiding.