Naar de hoofdinhoud

Bezoekuren Jongeren

Bezoekregeling

Bezoek en toelatingen zijn mogelijk volgens de afspraken van de afdeling.
Tijdens het bezoek vragen we aandacht te hebben voor enkele voorzorgsmaatregelen: Spreek bij voorkeur buiten of in een goed geventileerde ruimte af, zorg voor een goede handhygiëne (handen ontsmetten voor en na het bezoek) en probeer voldoende afstand te bewaren. Zo houden we het voor iedereen veilig.

In het bijzonder vragen we aandacht voor de volgde specifieke richtlijnen:

  • Bezoek of toelating kan niet doorgaan als de patiënt, bezoeker of persoon uit de context de afgelopen 10 dagen positief testte op corona.
    Hebt u COVID-gerelateerde symptomen dan kunt u niet op bezoek komen.
  • Als u als bezoeker een hoogrisicocontact hebt gehad, dan gelden volgende regels: 
    - hoogrisicocontact zonder symptomen: het bezoek kan doorgaan mits u als bezoeker een FFP2-masker draagt (dit geldt tot 10 dagen na het hoogrisicocontact).
    - hoogrisicocontact met symptomen: u kunt niet op bezoek komen.
  • Zowel patiënten als bezoekers moeten geen mondmasker meer dragen, tenzij na hoogrisicocontact (zie boven).

De bezoekuren verschillen per leefeenheid. Voor meer informatie kunt u de leefeenheid contacteren:

Kids

Op woensdag van 13u tot 19u gaan de kinderen op bezoek naar huis (of liefst buiten de afdeling). Wij vragen dat alle ouders zich aan de afgesproken uren houden. Indien ze vóór 13u aankomen, vragen we hen om in de wachtzaal te wachten tot 13u.
Weekend: De kinderen kunnen in het weekend naar huis. Vrijdag om 14u kunnen ouders hun kind ophalen, zondagavond worden ze terug verwacht op het uur dat afgesproken werd.

Tieners

Op woensdag van 13u tot 20u gaan de tieners op bezoek naar huis (of liefst buiten de afdeling). Wij vragen dat alle ouders zich aan de afgesproken uren houden. Indien ze vóór 13u aankomen, vragen we hen om in de wachtzaal te wachten tot 13u.
Daarnaast is iedere avond ook een bezoek mogelijk van 19u tot 20u30.
Weekend: Tieners kunnen in het weekend naar huis. Vrijdag om 14u kunnen ouders hun kind ophalen, zondagavond worden ze terug verwacht op het uur dat afgesproken werd.

Crisisunit

De dagelijkse bezoekmomenten zijn in de avond tussen 16u30 en 20u. Bezoek wordt altijd afgesproken met de leefgroepleiding om het bezoek van de verschillende jongeren op elkaar te kunnen afstemmen.

For-K

De bezoeken met ouders en opvoeders worden geleidelijk opgebouwd. Bezoeken kunnen enkel in het weekend. De afspraken hierover worden gemaakt met de leefgroepleiding.