Ombudsdienst

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Het OPZ Geel vindt het belangrijk dat zijn patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven alle medewerkers er naar om u tijdens uw behandeling of verblijf in het OPZ Geel zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en te begeleiden. Hebt u vragen, problemen of klachten, dan zal het personeel van de leefeenheid graag naar u luisteren en trachten te helpen.

Hebt u vragen of klachten over de aangeboden hulp dan kunt u gratis en vertrouwelijk contact opnemen met een ombudspersoon voor meer informatie over uw rechten als patiënt.
De ombudspersoon kan op uw vraag ook bemiddelen tussen uzelf en hulpverleners met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Het OPZ Geel heeft een eigen ombudsdienst. U kunt echter ook terecht bij de externe ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Antwerpen. Beide ombudspersonen behandelen uw vraag of klacht onafhankelijk en neutraal.

Omdat het voor sommigen moeilijk of onmogelijk is om bepaalde problemen zelf te formuleren, kunnen ook familieleden of derden een gesprek aanvragen. Dat gebeurt uiteraard in overleg met de patiënt.

Interne ombudsdienst OPZ Geel

Ombudspersoon: Julienne Aerts
Elke vrijdag bereikbaar in Dagkliniek Volwassenen Poorthuis, Pas 230.
 

U kunt ook een afspraak maken via:

 • Tel. 014 57 91 01
 • E-mail: ombudsdienst@opzgeel.be
 • Post: bezorg uw vraag tot afspraak* via de gele brievenbus aan het onthaal of stuur deze op naar:

  OPZ Geel, t.a.v. Ombudsdienst Julienne Aerts
  Dokter Sanodreef 4
  2440 Geel

*Er zijn antwoordkaarten ter beschikking aan elk onthaal en op de leefeenheden.

Externe ombudsfunctie GGZ Antwerpen

Ombudspersoon: Peter De Clercq **
Spreekuur in OPZ Geel: elke maandagnamiddag van 12u30u tot 13u30u in het gebouw van divisie Volwassenen (gelijkvloers, ter hoogte van het medisch secretariaat).

U kunt ook een afspraak maken via:

 • Tel. 0485 54 81 43
 • E-mail: peter.declercq@oggpa.be
 • Post: bezorg uw vraag tot afspraak* via de brievenbus aan het ombudslokaal of stuur deze op naar:

  OPZ Geel, t.a.v. Ombudsdienst Peter De Clercq
  Haagbeuklei 12
  2610 Wilrijk

*Er zijn antwoordkaarten ter beschikking aan elk onthaal en op de leefeenheden.
** Peter De Clercq is tijdelijk afwezig. Aanmeldingen worden tijdens zijn afwezigheid opgevolgd door Silke Renders.

Meer info: www.ombudsfunctieggz.be