Naar de hoofdinhoud

Verblijf

Hoe verloopt uw verblijf?

Afhankelijk van de zorg die u nodig hebt, bepaalt de psychiater op welke leefeenheid u zult verblijven. Een interdisciplinair team samengesteld uit onder andere een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, ergotherapeut en een maatschappelijk werker, werkt een behandelplan uit. Voor specifieke informatie over de verschillende leefeenheden binnen OPZ Geel kunt u ons Zorgaanbod raadplegen.