Naar de hoofdinhoud

Forensische Kinderpsychiatrische Dienst

De For-K is een behandelafdeling van 7 bedden voor jongeren met delinquent gedrag en psychiatrische problemen. De consulent van de jeugdrechtbank meldt de jongere aan. Voorafgaand aan de opname vindt een intake plaats met de jongere en de betrokken context en zorgpartners. Hierin wordt de behandelopdracht in kaart gebracht en informatie gegeven over het zorgprogramma.
Aan dit zorgprogramma is een hervalbed verbonden dat zich op de crisisunit bevindt. Dit biedt een kortdurende heropname-mogelijkheid voor jongeren die omwille van herval een zorgvraag hebben.

Doelgroep:

  • Jongeren, zowel meisjes als jongens, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  • Met een maatregel van de jeugdrechtbank in het kader van ernstige gedragsproblemen.
  • Met een complexe kinderpsychiatrische problematiek

We zijn een multidisciplinair team bestaande uit kinderpsychiater, leefgroepbegeleiding (verpleegkundigen en opvoeders) en therapeuten (creatief, klas, psychomotorisch, psychologen, gezinstherapeut, orthopedagoog, maatschappelijk werker).

We bieden een langdurige, intensieve behandeling (een half tot een vol jaar), waarbij het accent ligt op herstel en re-integratie.

Het verblijf kent een orthopsychiatrische inslag en beoogt een verbetering in de psychiatrische klachten en gezondheidsbeleving, alsook de verdere identiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling. Op vlak van delinquentie en gedragsproblemen wordt gewerkt via risicotaxatie en hervalpreventie.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: dr. Sarah Van Grieken.
Teamcoördinator: Koen Everaert.

De jongeren worden door de sociale dienst van de jeugdrechtbank rechtstreeks doorverwezen naar de forensische jeugdafdeling. Andere jongeren kunnen hier niet terecht.
 
Voor meer info rond aanmeldingen For-k:
Anne-Lise Caron, maatschappelijk werker
Tel.: 014 57 90 04
E-mail*: jongeren.forensisch@opzgeel.be

Contact

OPZ Geel
Divisie Jongeren For-K
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel. 014 57 92 59
E-mail*: jongeren.forensisch@opzgeel.be
Maatschappelijk werker, tel.: 014 57 90 04.

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.