Naar de hoofdinhoud

Forensische Kinderpsychiatrische Dienst

De For-K is een behandelafdeling van 7 bedden voor jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen.

De consulenten van de jeugdrechtbank Turnhout, Mechelen en Antwerpen melden de jongeren aan.

Voorafgaand aan de opname vindt een intakegesprek plaats met de jongere en met alle betrokken zorgpartners. Op basis van een kinderpsychiatrisch advies kan een opname doorgaan. De behandelopdracht wordt verder in kaart gebracht, en informatie over ons zorgaanbod wordt gedeeld.

Onze doelgroep:

  • Jongeren, zowel meisjes als jongens, in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.
  • Met een maatregel vanuit de jeugdrechtbank in het kader van ernstige gedragsproblematieken.
  • Met een complexe kinderpsychiatrische problematiek.

We zijn een multidisciplinair team bestaande uit kinderpsychiater, leefgroepbegeleiding (verpleegkundigen en opvoeders) en therapeuten (creatief, psychomotorisch, onderwijs, psychologen, gezinstherapeut, orthopedagoog en maatschappelijk werker).

We bieden een langdurige behandeling aan, met periodieke evaluatie naar betrokken zorgverleners en jeugdrechtbank. Het accent ligt op herstel en re-integratie. Het is noodzakelijk dat de jongere tijdens zijn verblijf op For-K over een verblijfplaats beschikt. Tijdens de volledige opname werken we hier intensief mee samen om zo een overgang te kunnen maken naar een gedeeld traject met als doel een succesvolle doorstroom en re-integratie. 

De behandeling kent een orthopsychiatrische inslag en beoogt een verbetering in de psychiatrische klachten en gezondheidsbeleving, alsook de verdere identiteits- en persoonlijkheidsontwikkeling. Op vlak van delinquentie wordt er gewerkt via risicotaxatie en hervalpreventie.

Reeds opgenomen jongeren kunnen ook gebruikmaken van het hervalbed op onze unit. In principe voor een periode van 14 dagen, maar dat kan in samenspraak ook korter. Toegewezen context/voorziening dient steeds aanwezig te zijn bij heropname en bij afronding van zorgperiode.  Individuele noden en doelstellingen zullen we integreren in het therapie aanbod. Het schoolse traject zal gevolgd worden binnen onze ziekenhuisschool.
Voor justitiële bedden verwijzen we door naar de Crisisunit.    

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: dr. Sarah Van Grieken.
Teamcoördinator For-K: Koen Everaert.

Voor meer informatie rond aanmeldingen For-K:

Contacten leefgroep:

Algemene informatie betreffende een opname vind je terug in onze Infobrochure For-K.

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.