Naar de hoofdinhoud

Dagactiviteitencentra

OPZ Geel heeft twee dagactiviteitencentra (DAC) met elk een specifieke doelgroep. DAC De Pas richt zich tot volwassenen en bestaat uit drie groepen. Dac De Statie is bestemd voor ouderen.
Elk dagactiviteitencentrum is een plek waar deelnemers samen met begeleiders op een kwaliteitsvolle wijze samen de dag doorbrengen. Er wordt gewerkt vanuit een herstelgericht en participatief model. Het dagdagelijks gebeuren krijgt vorm op maat van de deelnemers, op basis van persoonlijke wensen, noden, keuze-kansen en vrijwilligheid.

Het aanbod in de dagactiviteitencentra richt zich op vier levensdomeinen: ontmoeting, activering, zelfzorg en leren. Er wordt gefocust op ieders natuurlijke hulpbronnen, persoonlijke interesses en competenties, en waar mogelijk wordt een betere sociale inclusie gestimuleerd en ondersteund. Elke deelnemer wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid in dit proces.

Fantasieke

't Fantasieke

In DAC De Statie worden handgemaakte artikelen verkocht die tijdens de activiteiten vervaardigd zijn. Belangstellenden kunnen er elke werkdag terecht van 9u tot 12u en 13u tot 15u30.
Open hier de flyer voor meer informatie.
Tel.: 0492 18 47 70

DAC Volwassenen De Pas

Pas 200
2440 Geel

Tel. Loft 1: 014 57 93 20
Tel. Loft 2: 014 57 93 14
Tel. Loft 3: 014 57 93 16
E-mail*: dac.depas@opzgeel.be

DAC Ouderen Statie

Dokter Van de Perrestraat 23A
2440 Geel

Tel.: 0492 18 47 70
E-mail*: dacstatie@opzgeel.be

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.