Naar de hoofdinhoud

Dagkliniek Volwassenen Poorthuis

In het Poorthuis is er een aanbod van drie veranderingsgerichte therapieprogramma’s en een laagdrempelige ontmoetingsgroep. Deze therapieprogramma’s leiden tot een toename in mentale veerkracht bij de deelnemers. In onderstaande tabel staan deze groepen schematisch weergegeven.

Poorthuis schema

Behandelvisie

In het Poorthuis werken we oplossingsgericht–systeemtherapeutisch, met een herstelgerichte attitude in een multidisciplinair team. Zo vinden we het belangrijk dat onze begeleiding zo veel mogelijk op maat van het individu is. Daarom kiest de patiënt niet enkel voor de groep (A, B of C), maar ook voor de meest nuttige sessies binnen het keuzeprogramma. Op die manier kan hij/zij in het eigen therapieschema meer of minder nadruk leggen op praktische, creatieve, inzichtgevende of lichaamsgerichte aspecten in het verandertraject.
Hoewel alle therapiesessies in groep plaatsvinden, zijn sommige sessies meer op het individu en andere sessies meer op de groep gericht. Er is ook een individueel aanbod met wekelijks een individueel gesprek, gesprekken samen met mensen uit de thuiscontext, psychiatrisch toezicht en samenwerking met andere diensten zoals Arbeidszorg en Kunsthuis.

Aanmelden

Aanmeldingen voor Dagkliniek Volwassenen Poorthuis moeten gebeuren door een professionele zorgverlener. Dat wil zeggen dat iemand met een hulpvraag het beste op consultatie gaat bij de huisarts, een CAW, of een andere eerstelijns zorgverlener. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt dan bekeken welke hulp aangewezen is. Die zorgverlener kan op maandag, dinsdag of donderdag, tussen 9u en 11u, telefonisch contact nemen met de dagkliniek om iemand aan te melden.

Voorafgaand aan een opname is er steeds een informatiegesprek. Tijdens dat gesprek wordt ook de nodige informatie gegeven over de kosten van een opname in de dagkliniek.

Contact

Dagkliniek Volwassenen Poorthuis
Pas 230
2440 Geel
Tel: 014 57 91 11
Fax: 014 57 92 38