Passano

Passano is een driemaandelijks tijdschrift - uitgegeven door het OPZ Geel - dat zich richt tot een zeer brede groep professionals, specialisten, huisartsen, therapeuten, sociale diensten, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg enz.

Passano Winter 2019

Passano winter 2019

In dit nummer:

  • Nieuwe namen voor de leefeenheden bij divisie Volwassenen
  • Pangg 0-18 (Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke Gezondheid voor 0- tot 18-jarigen)

Open hier Passano winter 2019.