Passano

Passano is een driemaandelijks tijdschrift - uitgegeven door het OPZ Geel - dat zich richt tot een zeer brede groep professionals, specialisten, huisartsen, therapeuten, sociale diensten, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg enz.

Passano zomer 2019

Passano zomer 2019

In dit nummer:

  • Nieuwe PVT Salto is trendsetter
  • 10 jaar Kinderen in zorggezinnen
  • Zingeving bij herstel
  • Trampoline voor divisie Jongeren

Open hier Passano zomer 2019.