Naar de hoofdinhoud

Studiedag OPZ Geel - Lichaam en geest: een veelkleurige wisselwerking

Deze activiteit is afgelopen

Ga terug naar het overzicht

Donderdag 7 december 2023 in Cultuurcentrum De Werft in Geel

U kunt hier de presentaties downloaden.

Het OPZ Geel wijdt de 18de editie van de jaarlijkse studiedag aan de verhouding tussen de psychische en de somatische dimensie in de zorg. Of, anders gezegd, aan de wisselwerking tussen beide zijden van ‘psychosomatisch’. Nog treffender uitgedrukt, aan de interactie tussen lichaam en geest. Bij ‘psychisch’ en ‘geest’ gaat het om psychische gezondheid en mentaal welzijn. Het gaat dan over psychologische en therapeutische begeleiding en in de residentiële GGZ over psychiatrische behandeling. ‘Somatisch’ betreft het lichaam en de behandeling van somatisch-fysieke klachten. ‘Psyche’ en ‘soma’ lijken zo elk een eigen terrein te hebben; met eigen vormen van begeleiding, behandeling en zorg. Goed uit elkaar te houden. Maar, is het onderscheid wel zo strikt te maken? Is er eigenlijk wel een dichotomie te maken? In de praktijk van de zorg zien we immers bij vele klachten het samen voorkomen van de psychische dimensie en de somatische dimensie. Ook in het proces van herstel en genezing blijken het psychische en het somatische aspect vaak samen voor te komen. Dikwijls kan er over een wisselwerking of interactie tussen beide gesproken worden. We kunnen dat gerust een veelkleurige wisselwerking noemen.
(Voor een uitgebreide versie van deze inleiding kunt u hier terecht).

Programma

Hieronder vindt u het uurschema van de studiedag terug. Voor de abstracts van de verschillende lezingen en keuzesessies kunt u op deze pagina terecht. Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen van het OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

8u45 - Ontvangst en registratie

Plenaire lezingen

9u25 - Verwelkoming door dr. Tom Geuens, hoofdarts OPZ Geel.

9u30 - Inleiding door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, psychotherapeut en doctor in theologie, stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel.

9u35 - Whatever the question, lifestyle is the answer. Over gezonde leefstijl en mentale gezondheid.
Prof. dr. Mieke Vermandere, huisarts, coördinator van het Medisch Centrum van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, docent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde.

10u10 - Pillen, praten of toch bewegen? Evidentie voor bewegen in de preventie en behandeling van depressie.
Prof. dr. Davy Vancampfort, kinesitherapeut en psychomotorisch therapeut, docent aan de Faculteit Bewegings- en Rehabilitatiewetenschappen KU Leuven, hoofd van de Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie.

10u45 - Vragenronde

11u10 - Pauze

11u35 - Het biologisch perpetuum mobile van eetstoornissen.
Prof. dr. Elske Vrieze, psychiater, diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC Leuven, hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven, verantwoordelijke van het Zorgprogramma Eetstoornissen en van het Mind-Body-onderzoek.

12u10 - Vragenronde

12u25 - Afsluiting voormiddag en praktische mededelingen

12u30 - Middaglunch

13u30 – 14u45 Keuzesessies – eerste reeks

 • Sessie 1: Het bewegingsproject in het OPZ Geel.
  Dr. Tom Teulingkx, huisarts, sportarts, somatische arts divisies Jongeren en Volwassenen OPZ Geel, docent SportVlaanderen, voorzitter van de Vereniging van sport- en keuringsartsen (SKA).
   
 • Sessie 2: Polyvagaal vaag? The survival of the friendliest.
  Dr. Kirsten Mintjens, kinder- en jeugdpsychiater, d_Link – Ruimte voor kind- en gezinsbegeleiding (Deurne), geeft als somatic experiencing®practitioner groepstrainingen voor volwassenen rondom persoonlijke ontwikkeling, trauma en hechting met AparteMensen te Ranst, en dr. Sarah Van Grieken, kinder- en jeugdpsychiater, Forensische K-dienst en Kinderen in Zorggezinnen OPZ Geel.
   
 • Sessie 3: Van ons hoofd naar ons lijf en terug.
  Ans David, master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, gediplomeerde in de gespecialiseerde studies in de psychomotorische therapie, psychomotorisch therapeut divisie Volwassenen OPZ Geel, en Bianca Vervoort, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg en neurologische aandoeningen, psychomotorisch therapeut Opname-eenheden 1 en 2 divisie Volwassenen OPZ Geel.
   
 • Sessie 4: Een gezonde geest in een gezond lichaam: hoe doe je dit in de praktijk?
  Esther Langers, ervaringswerker divisie Jongeren OPZ Geel, Bram Van Bergen, verpleegkundige Reguliere K-dienst leefgroep Tieners divisie Jongeren, en Demi Verheyen, verpleegkundige Reguliere K-dienst leefgroep Tieners divisie Jongeren.
   
 • Sessie 5: Zorg voor kwetsbare ouderen in de GGZ: op maat van ieder in de wisselwerking van de somatische en de psychische dimensie.
  Dr. Ilse Decorte, somatische arts divisie Ouderen OPZ Geel, arts Palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis in Hasselt en actief in de Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Palliatieve Zorg Vlaanderen), en Nicky Willems, gegradueerd verpleegkundige GGZ, Behandeleenheid divisie Ouderen OPZ Geel, referentiepersoon ethiek.

14u45 - Pauze

15u15 – 16u30 Keuzesessies – tweede reeks (herhaling van de eerste reeks) 

16u30 - Drink

Praktische informatie

De studiedag staat open voor artsen, psychologen, therapeuten, psychomotorisch therapeuten, diëtisten, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, counselors, pastores en consulenten uit diverse religies en levensbeschouwingen en verder voor belangstellenden in brede zin.

Accreditering voor artsen is aangevraagd (Psychiatrie).

De studiedag grijpt plaats in Cultuurcentrum De Werft - Werft 32 - 2440 Geel. Meer informatie over de bereikbaarheid (openbaar vervoer en wagen) vindt u hier.

Inschrijven en betalen

De inschrijvingen zijn afgesloten*. In de namiddag zijn er twee keuzesessies, eentje voor en eentje na de pauze. Het organisatieteam zal de groepen indelen na afsluiting van de inschrijvingen. Op de studiedag krijgt u een deelnemersbadge met daarop de volgorde van uw keuzesessies.

Deelname aan de studiedag bedraagt 75 euro voor externe deelnemers (50 euro voor studenten in opleiding tot een zorgberoep). 
U kunt uw betaling uitvoeren door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE27 3751 1174 3473 - BIC: BBRU BEBB (OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van "Studiedag 7 december - naam deelnemer(s) - organisatie". (Voor betalingen uit het buitenland: Swiftcode BBRU BEBB)
Opgelet: indien u een factuur hebt opgevraagd dan vindt u de nodige gegevens in deze factuur.
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Voor verdere informatie met betrekking tot inschrijven en betalen kunt u terecht bij Sofie Smeulders, tel. 014 57 93 02 of e-mail: studiedag@opzgeel.be.

* Lees hier hoe OPZ Geel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.