Bezoekerscentrum

Bezoek het Bezoekerscentrum Pas-sage

Opgelet: Het OPZ Geel ontvangt uit voorzorg tot het jaareinde geen groepen, verenigingen of scholen.

Groepen, verenigingen en scholen kunnen in het OPZ-bezoekerscentrum Pas-sage op een attractieve manier meer informatie krijgen over het verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrische zorg in Geel. Uniek aan dit project is dan ook dat ervaringsdeskundigen zelf bij de realisatie van het bezoekerscentrum betrokken zijn en mee de schouders zetten onder de uitbating. Hun getuigenissen vormen een essentieel deel van het bezoekerscentrum. Ze ontvangen u graag samen met andere vrijwilligers.
U kunt kiezen tussen 2 modules:

  1. Module Ervaringsdeskundigheid
  2. Module Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Geel

De modules kunnen gecombineerd worden. Een bezoek kan aangevraagd worden met dit digitaal formulier.

Groepen, verenigingen en scholen uit het arrondissement Turnhout kunnen voorafgaand aan dit bezoek een algemene uitleg krijgen over het zorgaanbod van OPZ Geel. Dit luik van het bezoek is naar beschikbaarheid. Voor meer informatie kunt u hier terecht.