Naar de hoofdinhoud

Levensbeschouwelijke bijstand

Wilt u tijdens uw verblijf in het OPZ Geel raad of steun op vlak van geloof en levensbeschouwing of wilt u een gesprek rond zingeving en levensvragen, dan kunt u terecht bij een vertegenwoordiger van uw levensbeschouwing of religie.

U kunt ook de bijstand van andere personen inroepen of tijdens uw opname uw mening hieromtrent herzien.
Bij opname ontvangt u een formulier waarop u vrijblijvend uw keuze kenbaar kunt maken. U kunt dit formulier in een gesloten enveloppe laten bezorgen aan de patiëntenadministratie.

Ook kunt u voor een gesprek rond zingeving en levensvragen beroep doen op Walter Krikilion, stafmedewerker Patiëntenzorg met aandachtsgebied zingeving. U kunt met hem een afspraak maken via het verplegend personeel.