Naar de hoofdinhoud

Breng steeds uw identiteitskaart mee bij een (dag)opname of raadpleging

Gepubliceerd op 05/03/2024

Het RIZIV* bepaalt dat elke patiënt voortaan wettelijk verplicht is om zijn identiteitskaart elektronisch te laten lezen bij elk contact in het ziekenhuis. Breng daarom steeds uw eID (voor uw kinderen de Kids-ID of ISI+-kaart) of vreemdelingenkaart mee bij uw opname of raadpleging. 

Dit is belangrijk voor een correcte identificatie, maar ook voor de facturatie en terugbetaling. Want alleen op die manier kunnen we de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij betaalt u alleen uw deel van de ziekenhuisfactuur (remgeld) en worden andere kosten rechtstreeks door uw ziekenfonds vergoed. 

Lees meer op de website van het RIZIV.

Vragen? Contacteer het algemeen onthaal via 014 57 91 11. 

* RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering