Naar de hoofdinhoud

Huldiging van jubilerende pleeggezinnen OPZ Geel & stad Geel

Gepubliceerd op 13/05/2022

OPZ Geel en het stadsbestuur van Geel maakten op vrijdag 13 mei 2022 tijd om alle pleeg-, zorg- en opvanggezinnen hulde te brengen voor hun onvervangbare inzet. Zowat 150 gezinnen dragen nog dagelijks zorg voor een of meerdere medemensen die door een psychische kwetsbaarheid niet zelfstandig kunnen wonen. Hoewel de pleeggezinnen het zelf vaak als iets gewoons beschouwen, is het een buitengewoon engagement dat voor vele honderden kwetsbare mensen een enorme betekenis heeft.

Het is een jaarlijkse traditie om een oorkonde te overhandigen aan de pleegouders die 50 of 60 jaar actief zijn. Zo huldigden we dit jaar drie pleeggezinnen die maar liefst vijftig of zestig jaar actief zijn.

Ook pleegouders die 10, 20, 30 of 40 jaar actief zijn, zetten we in de bloemetjes. We brachten tevens hulde aan de pleegouders die het afgelopen jaar door een of andere reden hun activiteit moesten stoppen. Het feit dat ze een engagement voor een patiënt hebben opgenomen, bewijst een groot hart voor hun medemens en voor de gezinsverpleging. We wilden het afscheid – voor sommigen na vele tientallen jaren – niet zomaar laten voorbijgaan.

OPZ Geel zet zijn schouders onder een wervingscampagne voor nieuwe gezinnen

De huldiging van de pleegouders is meteen ook het startmoment voor een campagne waarmee OPZ Geel de Geelse Gezinsverpleging betere bekendheid wil geven en nieuwe pleeggezinnen wil aantrekken. Als we nieuwe gezinnen kunnen bewegen tot pleegouderschap, dan zou dat de kans bieden om de Gezinsverpleging verder te ontwikkelen tot een breder inzetbaar zorgmodel. De campagne wordt onder andere ondersteund door een wervend filmpje en een nieuwe website: www.geelsegezinsverpleging.be.

Gehuldigde pleeggezinnen

60 jaar (actief sinds 1962) – 2 pleeggezinnen 
PG Thys – Sterckx 
PG Veraghtert – Lauvrys Jozef

50 jaar (actief sinds 1972) – 1 pleeggezin
PG Verellen – Römer Maria

40 jaar (actief sinds 1982) – 3 pleeggezinnen
Lemmens Yvonne 
PG Heylen - Vandeperre
PG D’Joos

30 jaar (actief sinds 1992) – 2 pleeggezinnen
PG Cuyvers Marc
PG Van de Vonder – De Mil 

20 jaar (actief sinds 2002) – geen gezinnen

10 jaar (actief sinds 2012) – 3 gezinnen
PG Ceuppens - Hollands
PG Boeckx – Geyskens Ronny
PG Peeters Hilda 

Afscheidnemende gezinnen – 12 gezinnen
PG Willems – Verachtert Frans
PG Steurs – Wouters
PG Mertens – Eyckmans 
PG Annie Eyckmans
PG Caroline Van Den Broeck (+)
PG Maes – Auwerx 
PG Maria Driesen (+)
PG Van Loy - Verboven Ludovicus
PG Van Laarhoven Benny – Geens Evi
PG Dams – Hannes
PG Greta Belmans (+)
PG Hoffgen Eddy