Naar de hoofdinhoud

Auditrapport OPZ Geel

Elk ziekenhuis wordt vijfjaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijke instantie van de Vlaamse overheid: de Zorginspectie. Die inspectie heeft voornamelijk drie doelstellingen:

  • nagaan of het ziekenhuis alle geldende regelgeving en normen correct naleeft;
  • in kaart brengen hoe het gesteld is met de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis;
  • adviezen formuleren om tekortkomingen te verhelpen of om kwaliteit van zorg te verbeteren.

De Zorginspectie werkt met een uitgebreide checklist van bijna 1000 te controleren punten en geeft zijn bevindingen door aan het agentschap Zorg en Gezondheid. Dat agentschap beslist of het gecontroleerde ziekenhuis een verlenging van erkenning met vijf jaar zal krijgen.

In het voorjaar van 2017 kwam Zorginspectie op bezoek in het OPZ Geel. Het auditrapport over die inspectie werd in het najaar afgewerkt. Voor de verbeterpunten is een termijnbepaling opgesteld. Dat wil zeggen dat er een lijst is gemaakt met te verbeteren punten en dat er voor elk van die punten is vastgelegd tegen wanneer de tekortkoming moet verholpen zijn.

OPZ Geel kreeg verlenging van erkenning van zijn 316 bedden tot en met 31 december 2020 en van 81Tf-bedden en 350 Tf-plaatsen (Gezinsverpleging), eveneens tot en met 31 december 2020.

Lees hier het volledige inspectieverslag van OPZ Geel.