Naar de hoofdinhoud

European Green Deal Duurzame Zorg

Banner met opschrift European Green Deal

De European Green Deal is een pakket maatregelen die de landen van de Europese Unie moeten helpen met de groene transitie; dat wil zeggen met de overgang naar een duurzame samenleving waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. In het kader van de Green Deal sluiten allerlei organisaties met de Vlaamse overheid overeenkomsten om duurzame projecten te starten. Het gaat om engagementen, geen verplichtingen. Maar als alle bedrijven en organisaties in de samenleving er alert voor zijn en een steentje bijdragen, dan schuiven we met zijn allen al een heel stuk op in de goede richting.

Instellingen uit de welzijns- en gezondheidszorg kunnen zich engageren voor de Green Deal Duurzame Zorg. Met het OPZ Geel hebben wij ons met drie projecten geëngageerd:

  • Natuur en gezondheid: Met ons snoezelpark creëren we een grote, weldoordachte groene zone voor de divisie Ouderen.
  • Besparen op energie: OPZ Geel heeft al een mooi parcours gelopen met onder andere het plaatsen van ledlampen, de installatie van koude/warmte-opslag, hoogrendementsketels en zonnepanelen. We evolueren verder: we gaan onze divisie Jongeren volledig afschakelen van gas en verwarmen met warmtepompen. Verduurzamen en circulair bouwen zijn belangrijke uitgangspunten bij het uitwerken van ons masterplan.
  • Materialen en afval: We hebben met het algemeen ziekenhuis van Geel een mooi project in de steigers staan om steriele doeken na gebruik te verwerken. Momenteel belet wetgeving dat we met ons Industrieel Atelier dit zomaar uitvoeren. De Green Deal biedt hierin opportuniteiten.
  • Hoewel infrastructuur en energie erg in het oog springen als het over duurzaamheid gaat, toch vormen ze niet de grootste uitdaging. Dat is afval in de ruime zin. Alle zorginstellingen kampen met een grote afvalberg. Het beperken van afval en het verwerken of recycleren ervan is de grootste pijler van de Green deal.