Naar de hoofdinhoud

Masterplan

illustratie masterplan

Onder de titel “OPZ Geel wordt groen” is een nieuw masterplan voor de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling van de OPZ-campus in de maak. In het plan zal er ook aandacht zijn voor de drie badhuizen van het OPZ Geel die nu geen zorgfunctie meer hebben en buiten de campus liggen.

Het masterplan maakt voor de komende 20 jaar concreet waar op onze campus we wel of niet bouwen, waar we open of groene ruimte bestendigen of nieuw creëren, welke materialen en technieken we gebruiken om duurzamer te worden, hoe we renoveren … Op zichzelf is het dus een breed project dat ons op weg zet naar duurzamer en klimaatneutraal ondernemen en zorg bieden; uiteraard in lijn met ons zorgstrategisch plan.

Het meest in het oog springende project is uiteraard de nieuwbouw divisie Ouderen, die het uitzicht en de werking van onze campus significant zal veranderen. Andere projecten zijn bijvoorbeeld de huisvesting van de mobiele teams en optimale verkeersstromen door de campus. Op langere termijn moet het plan ook projecten voorzien voor negen ongebruikte gebouwen, waaronder onze badhuizen in de deelgemeenten waarvan sommige enige historische waarde hebben, maar die ruimtelijk vaak niet functioneel zijn voor de zorg.

Voor het opmaken van het masterplan kwam VK Studio als beste partner uit de aanbestedingsprocedure. VK Studio is een architecten- en ingenieursbureau dat in de zorgsector onder andere ervaring opdeed met het nieuwe ziekenhuis Cadix in Antwerpen, het UZ Gent, Sint-Maarten in Mechelen, Multiversum Mortsel, Bethaniëhuis Zoersel en Asster in Sint-Truiden.

Niets staat op dit moment in steen gebeiteld. Veel zaken die nu evident en zeer relevant lijken, kunnen over enkele jaren achterhaald zijn. Ons masterplan zal dus de grote lijnen en structurele bestemmingen vastleggen, maar moet in de loop der tijd voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd worden naarmate deelprojecten concreet worden aangevat.

Heb je vragen of ideeën in verband met duurzaamheid of een gezondere leefomgeving voor het OPZ Geel, vul dan hier het contactformulier in, of mail naar: bouwcel@opzgeel.be.