Naar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers

Capaciteit

Bedden en plaatsen

Jongeren 17 bedden
12 plaatsen daghospitalisatie
8 bedden For-K
2 justitiële crisisbedden 
Volwassenen 132 bedden
24 plaatsen daghospitalisatie
Ouderen 95 bedden
8 plaatsen daghospitalisatie
Gezinsverpleging 310 plaatsen voor volwassenen en ouderen
10 plaatsen voor jongeren
PVT Salto 75 bedden

Aantal rechtstreekse opnames in 2023 (inclusief projecten)

Jongeren  266
Volwassenen  828
Ouderen  121
PVT Salto  19
  Totaal: 1234

Personeelsbezetting

Personeelsbezetting op 31 december 2023

  • Niveau A: 115 personeelsleden (92,9 VTE)
  • Niveau B: 350 personeelsleden (294,5 VTE)
  • Niveau C: 203 personeelsleden (174,3 VTE)
  • Niveau D: 88 personeelsleden (75,6 VTE)
  • Totaal aantal personeelsleden: 755 (637,3 VTE)

Hierna kunt u kerngegevens vinden over de werking van het OPZ Geel in 2023.

Jaaroverzicht 2023