Naar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers

Capaciteit

Bedden en plaatsen

Jongeren 17 bedden
12 plaatsen daghospitalisatie
8 bedden For-K
2 justitiële crisisbedden 
Volwassenen

132 bedden
24 plaatsen daghospitalisatie

Ouderen 95 bedden
8 plaatsen daghospitalisatie
Gezinsverpleging 310 plaatsen voor volwassenen en ouderen
10 plaatsen voor jongeren
PVT Salto 75 bedden

Aantal rechtstreekse opnames in 2020 (inclusief projecten)

Jongeren  195
Volwassenen  811
Ouderen  91
PVT Salto  23
  Totaal: 1120

Personeelsbezetting

Personeelsbezetting op 31 december 2020

  • Niveau A: 98 personeelsleden (83,5 VTE)
  • Niveau B: 307 personeelsleden (257 VTE)
  • Niveau C: 193 personeelsleden (169,1 VTE)
  • Niveau D: 99 personeelsleden (82 VTE)
  • Totaal aantal personeelsleden: 694 (591,8 VTE)

Hierna kunt u kerngegevens vinden over de werking van het OPZ Geel in 2020.

Jaaroverzicht 2020