Naar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers

Capaciteit

Bedden en plaatsen

Jongeren 17 bedden
4 plaatsen daghospitalisatie
8 bedden For-K
2 justitiële crisisbedden 
Volwassenen

132 bedden
30 plaatsen daghospitalisatie

Ouderen 95 bedden
10 plaatsen daghospitalisatie
Gezinsverpleging 340 plaatsen voor volwassenen en ouderen
10 plaatsen voor jongeren
PVT Salto 75 bedden

Aantal rechtstreekse opnames in 2019 (inclusief projecten)

Jongeren  203
Volwassenen  837
Ouderen  158
PVT Salto  24
  Totaal: 1222

Personeelsbezetting

Personeelsbezetting op 31 december 2019

  • Niveau A: 95 personeelsleden (84,2 VTE)
  • Niveau B: 300 personeelsleden (259,4 VTE)
  • Niveau C: 183 personeelsleden (160,7 VTE)
  • Niveau D: 99 personeelsleden (82,8 VTE)
  • Totaal aantal personeelsleden: 672 (587,3 VTE)

Hierna kunt u kerngegevens vinden over de werking van het OPZ Geel in 2019.

Jaaroverzicht 2019