Naar de hoofdinhoud

Jaaroverzicht 2023

Gebruikte afkortingen en symbolen (in volgorde van voorkomen)

Afkorting/symbool Verklaring
# aantal
t.a.v. ten opzichte van
excl. met uitzondering van
CKB-team mobiel team crisis- en kortdurende behandeling (Netwerk GGZ Kempen)
LZ-team mobiel team Langdurige Zorg (Netwerk GGZ Kempen)
For-K forensische jongerenafdeling
PVT psychiatrisch verzorgingstehuis
VTE voltijdsequivalenten

Open hier het jaaroverzicht 2023 in pdf (inclusief grafieken).

Opnames per jaar

Jaartal Aantal opnames Aantal opgenomen patiënten
2019 1222 1028
2020 1123 896
2021 1289 983
2022 1244 966
2023 1234 1015

 

Nieuwe opnames

Jaartal Percentage eerste opnames
t.a.v. totaal aantal opnames
Percentage patiënten
voor de eerste keer opgenomen
2019 41,6% 49,4%
2020 35,9% 45%
2021 36,4% 47,7%
2022 35% 45%
2023 39% 47,4%

 

Gezinsverpleging

Jaartal Aantal nieuwe plaatsingen in Gezinsverpleging
2019 2
2020 4
2021 1
2022 0
2023 2

 

Poliklinische raadplegingen

Aantal poliklinische raadplegingen en patiënten op raadpleging per jaar

Jaartal Aantal poliklinische raadplegingen Aantal patiënten op raadpleging
2019 9482 2411
2020 9825 2412
2021 9787 2429
2022 9895 2549
2023 9384 2354

 

Nieuwe patiënten op poliklinische raadpleging

Jaartal Aantal nieuwe patiënten Aandeel nieuwe patiënten
2019 959 39%
2020 834 34%
2021 849 34%
2022 925 35%
2023 657 27%

Casussen in begeleiding genomen door CKB-team

Jaartal Aantal casussen
2019 365
2020 355
2021 352
2022 474
2023 576

 

Casussen in begeleiding genomen door LZ-team

Jaartal Aantal casussen
2019 196
2020 179
2021 175
2022 315
2023 378

 

Lopende dossiers LZ-team

Cliënten worden door het LZ-team vaak meerdere jaren opgevolgd; ook na een periode van actieve begeleiding is er soms nog enige tijd een laagfrequente begeleiding of coaching. Ook zijn er steeds aanmeldingen waarbij het zorgtraject nog uitgetekend dient te worden (wachtende cliënten) of waarbij cliënten tijdelijk opgenomen zijn binnen de residentiële geestelijke gezondheidszorg.

31 december 2023* Status Caseload
  LZ-actief € 209
  LZ-actief - laagfrequente contacten 128
  LZ-passief - wachtlijst 55
  LZ-passief - opname 40
  LZ-actief - coaching 33
  LZ-actief - zorgmijders 33
  LZ-actief - aanmelding/intake 21
  LZ-passief - wachten 10
  LZ - actief 8
  LZ - actief begeleiding/coaching € 4
  LZ - actief begeleiding/coaching 3

* Klik hier voor het overzicht van voorgaande jaren in grafiekvorm.

Ambulante projecten

Jaartal Caseload: aantal unieke patiënten
2019 1542
2020 1468
2021 1476
2022 1646
2023 1823

* De ambulante projecten omvatten LZ-team, CKB-team, Outreach Mol, Referentiecentrum Autisme, Aanklampende zorg, Prikkliniek, Outreach Dagkliniek Ouderen, Outreach SP, Outreach Gezinsverpleging en Kinderen in Zorggezinnen.

De cijfers van PANGG 0-18 (het samenwerkingsverband geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen) zitten niet in bovenstaande cijfers vervat.  Bijkomend werden in 2021 in onze regio   jongeren begeleid door het Mobiel Crisisteam en het Mobiel Careteam.

Vlaamse patiëntenpeiling

Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan familie en vrienden (2023)?

Zeker wel 60%
Waarschijnlijk wel 36%
Waarschijnlijk niet 2%
Zeker niet 1%

 

Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven?

Gemiddeld 8,3