Naar de hoofdinhoud

Kerntaken OPZ Geel

 1. Openbare psychiatrische zorgverlening voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door het beheer van bedden en plaatsen en het ontwikkelen en realiseren van activiteiten en diensten in de sector geestelijke gezondheidszorg.
   
 2. Het beheer en de organisatie van Psychiatrische Gezinsverpleging.
  De Geelse gezinsverpleging wordt expliciet erkend als een historisch en maatschappelijk waardevol werkmodel. De ondersteuning van de internationale uitstraling van de gezinsverpleging behoort eveneens tot deze kerntaak.
   
 3. Psychiatrische zorgverlening organiseren voor specifieke doelgroepen en minderheden als een externe ondersteuning van andere diensten in de sector Welzijn en Volksgezondheid.
  Deze kerntaak houdt in dat de Vlaamse regering het OPZ Geel kan inzetten om psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding te organiseren als een externe ondersteuning van problematische plaatsingen en situaties in de sector welzijn. Ook kunnen psychiatrische zorgen verstrekt worden voor doelgroepen waarvoor de federale regelgeving en/of verzekering ontoereikend is en bijgevolg door de private instellingen niet ingevuld kunnen worden (bijvoorbeeld daklozen, asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel in opvangtehuizen en –centra).
   
 4. Specifieke taken uitvoeren en adviezen formuleren in de geestelijke gezondheidszorg in opdracht van de voogdijminister of de Vlaamse regering.
  Het OPZ fungeert als informatiebron en als expertise- en studiecentrum ten behoeve van de overheid over de evolutie van de gezondheidstoestand van de bevolking en het effect van de regelgeving op vlak van financiering, normering en werkingsmiddelen. De overheid kan specifieke vakkennis aanboren en heeft hiermee experten “in huis” die op projectbasis ingezet of geraadpleegd kunnen worden.