Naar de hoofdinhoud

Patiënten die liever in een organisatie of een bedrijf werken, maar waarvoor de druk en verantwoordelijkheid van betaald werk te groot is, krijgen via begeleid werken een alternatief aangeboden.

Enerzijds is er het intern begeleid werken. Hierbij wordt een patiënt ingeschakeld in een dienst op het domein en begeleid door het personeel van die dienst. De patiënten en hun begeleiders krijgen ondersteuning van de jobcoach van Begeleid Werken.
Anderzijds is er de mogelijkheid om in een extern bedrijf of instelling te werken in het gewone arbeidscircuit. Er kan beroep gedaan worden op een aantal bedrijven en instellingen waarmee er al een samenwerking is of er kan een job gezocht worden die beter aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de patiënt. Doordat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en omdat ze functioneren buiten het circuit van de zorg, stijgt hun gevoel van eigenwaarde en verbetert hun zelfbeeld.

Contact

Begeleid werken
Pas 228
2440 Geel

Tel.: 014 57 90 35 of 014 57 90 43
E-mail*: begeleidwerken@opzgeel.be

* Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.