Naar de hoofdinhoud

Mobiel Crisisteam Kinderen en Jongeren

Het mobiel crisisteam is georganiseerd binnen het provinciale netwerk PANGG 0-18. Het team biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek. In de Kempen geven CGG Kempen en OPZ Geel samen vorm aan het mobiel crisisteam.

We doen eerst een verkennend gesprek met het kind/de jongere en de omgeving (ouders, opvoeders, familie en/of andere hulpverleners). Dat kan gebeuren thuis, op school… We gaan na wat er misloopt en wat er goed loopt en samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van 4 weken.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater (binnen provinciale netwerk PANGG 0-18): dr. Goedele Meeus.

Aanmelden

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind of jongere in een crisissituatie met (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek kan contact opnemen. Aanmelding gebeurt via Crisismeldpunt -18 op het telefoonnummer 03 609 57 57.

Meer informatie: www.pangg0-18.be

Download hier de folder.