Naar de hoofdinhoud

Outreach: ondersteuning gemeenschapsinstellingen Mol

Het Outreach-team biedt jeugdpsychiatrische ondersteuning aan jongeren tijdens of na hun verblijf in de Gemeenschapsinstellingen De Markt en De Hutten. Het team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, therapeuten en een opvoeder. Het Outreach-team is georganiseerd binnen het provinciale netwerk PANGG 0-18.

Het Outreach-team kan op vraag van de Gemeenschapsinstelling advies verlenen en ondersteuning bieden in de behandeling van jongeren met een psychiatrische zorgvraag. Het team werkt in 3 modules: module ‘Bespreking en advies’, module ‘Klinisch assessment’ en module ‘Diagnostiek en begeleiding’. Alvorens een traject te starten, is het belangrijk dat de verwachtingen van zowel de jongere en de context als van de Gemeenschapsinstelling wederzijds afgestemd worden met het aanbod van het Outreach-team. De afstemming gebeurt door een gezamenlijke intake en regelmatige evaluatiegesprekken die bij aanvang van het zorgaanbod met alle betrokkenen gepland worden.

Bespreking en advies

Via deze module willen we de hulpverleners sterker maken in het begeleiden van jongeren of gezinnen met complexe psychiatrische problematieken. We verlenen advies, bieden psycho-educatie aan en nemen indien gewenst deel aan netwerkoverleg. In deze module wordt besproken of een jongere kan of moet worden aangemeld bij het Outreach-team.

Klinisch assessment

Met deze module schatten we de nood aan psychiatrische zorg en de vereiste zorgintensiteit in. We gebruiken hiervoor instrumenten, maar doen ook vaak aan korte procesdiagnostiek aan de hand van gesprekken met de jongere en zijn context. De module wordt afgesloten met een gezamenlijk adviesgesprek.

Diagnostiek en begeleiding

We bieden jeugdpsychiatrische begeleiding aan: psychotherapeutische gesprekken met de jongere en/of context, agressieregulatie, farmacotherapie...
De doelstellingen van de begeleiding worden zo goed mogelijk omschreven tijdens de intake en worden regelmatig geëvalueerd. We streven ernaar om het aanbod maximaal te laten aansluiten op het bestaande behandelingsplan van de jongere.

Intake

De modules ‘Klinisch assessment’ en ‘Diagnostiek en begeleiding’ starten altijd met een intake. Dit is een uitgebreid kennismakingsgesprek waarbij zowel de jongere, zijn context, de betrokken psycholoog (dossierverantwoordelijke) van de Gemeenschapsinstelling als medewerkers van het Outreach-team aanwezig zijn. Tijdens de intake worden wederzijdse verwachtingen geëxploreerd, de hulpvragen in kaart gebracht en de doelstellingen van het aanbod in overleg bepaald. De jongere moet vooraf geïnformeerd zijn over de aanmelding en akkoord gaan met het intakegesprek.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: dr. Kevin Hendrickx
Teamcoördinator: Annemie Wauters

Meer informatie

Folder voor jongeren
Folder voor medewerkers

Contact

OPZ Geel - Outreach
Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel
E-mail*: mobiel.team.outreach@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.