Naar de hoofdinhoud

Gezinsverpleging voor Kinderen en Jongeren

OPZ Geel organiseert in samenwerking met Pleegzorg provincie Antwerpen (www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen) een bijzondere vorm van gezinsverpleging/pleegzorg voor kinderen en jongeren (Kinderen in Zorggezinnen) die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische problematiek hebben.

Verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater: dr. Sarah Van Grieken.
Teamcoördinator: Annemie Wauters

Welke Zorgouders zoeken we?

We zoeken zorgouders die een stabiele en veilige omgeving kunnen bieden. Specifieke kennis of vooropleiding is niet vereist. Wel de bereidheid om rond de opvoeding en de ontwikkeling van een kind of jongere samen te werken. De zorgouders die we zoeken, wonen in Geel of een buurgemeente; het kunnen mannen of vrouwen zijn; gehuwd, samenwonend, of alleenstaand; leeftijd heeft geen belang.
Zorgouders kunnen zelf aangeven welk engagement zij wensen op te nemen, gaande van minimaal een dag(deel) tot voltijdse zorg. De noden van het kind en de mogelijkheden van het natuurlijke gezin zijn hierbij bepalend.

Een multidisciplinair team onder leiding van een kinderpsychiater staat samen in voor de begeleiding van zowel het kind/de jongere, de ouders als zorgouders.
Via regelmatige huisbezoeken van een vaste begeleider worden zij ondersteund in de dagelijkse zorg. Verder kunnen zij de klok rond beroep doen op een permanentiedienst voor kinderpsychiatrisch advies met zo nodig residentiële opname in de K-dienst van het OPZ Geel. Zorggezinnen kunnen, indien zij dit wensen, deelnemen aan het vormingsaanbod van het OPZ Geel en van PPA.

Voor kosten (voeding, huisvesting...) en voor de zorg ontvangen zorgouders een belastingvrije vergoeding. Wanneer de jeugdrechtbank betrokken is en het kind voor een langere periode in het zorggezin verblijft, ontvangt het gezin ook de kinderbijslag. Persoonlijke uitgaven zoals kledij, schoolkosten en vrijetijdsactiviteiten worden gedragen door de onderhoudsplichtige.

Bel of mail ons en wij nodigen u graag, geheel vrijblijvend, uit voor een gesprek.

Meer informatie

Folder voor kandidaat-zorgouders
Folder voor ouders

Contact

Wilfried Bogaerts, psycholoog
Tel.: 014 57 91 03
E-mail*: wilfried.bogaerts@opzgeel.be

Wilt u een kind aanmelden voor deze specifieke zorgvorm?

Deze zorgvorm richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische stoornis hebben, wier ontwikkelingskansen beter tot hun recht komen in een stabiele gezinsomgeving. Open hier de folder voor verwijzers.

Contact

Annemie Wauters, teamcoördinator
Tel.: 014 57 90 14
E-mail*: annemie.wauters@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.