Naar de hoofdinhoud

Studiedag OPZ Geel - Zorg voor gezondheid

Deze activiteit is afgelopen

Ga terug naar het overzicht

Donderdag 5 december in Cultuurcentrum De Werft in Geel

Het thema van onze jaarlijkse studiedag is ‘gezondheid’ in brede zin, inclusief psychische gezondheid. We stellen hiermee een onderwerp centraal dat een grote actualiteitswaarde heeft en dat vanuit diverse perspectieven te bekijken is. Bovendien is gezondheid als concept niet eenduidig en aan verandering van betekenis onderhevig afhankelijk van de tijdsgeest, van socio-culturele ontwikkelingen en ook van religieus-levensbeschouwelijke duidingen.
We vertrekken vanuit de context van de geestelijke gezondheidszorg, maar verbreden steeds de horizon vanuit het ruimere perspectief van preventie, welzijn en zorg en van de samenleving.

Programma

Hieronder vindt u het uurschema van de studiedag terug. Voor de abstracts van de verschillende lezingen en keuzesessies kunt u op deze pagina terecht. Voor de presentaties kunt u hier terecht. Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen van het OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

8u45 - Ontvangst en registratie

Plenaire lezingen

9u25 - Verwelkoming door dr. Tom Geuens, hoofdarts OPZ Geel.

9u30 - Openingstoespraak door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

9u40 - Inleiding door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, psychotherapeut en doctor in theologie, stafmedewerker patiëntenzorg, auteur van ‘Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit’ (Garant, 2012) en ‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (Garant, 2019).

9u45 - Diagnostiek: een weg naar het bevorderen van gezondheid?
Dr. Wouter De la Marche, kinder- en jeugdpsychiater, Crisisunit divisie Jongeren OPZ Geel, Referentiecentrum Autisme Antwerpen – afdeling OPZ Geel en consulent in de Polikliniek kindergeneeskunde UZA.

10u20 - Stress: gezond of niet?
Prof. dr. Stephan Claes, psychiater, hoogleraar psychiatrie aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven en diensthoofd volwassenenpsychiatrie in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven.

10u55 - Vragenronde

11u10 - Pauze

11u30 - Gedeelde zorg voor gezondheid: het perspectief van een patiënt op participatie en herstel.
Elke Plovie, sociaalpedagoog, docent sociaal werk en onderzoeker rond burgerschap en participatie aan de hogeschool UC Leuven-Limburg in Leuven. Drie jaar geleden viel ze uit met een burn-out. Er volgde een opname van vijf maanden. Vanuit haar onderzoek rond burgerschap en participatie blikt ze terug. Ze publiceerde haar verhaal op de digitale site Sociaal.net (12 september 2018).

12u30 - Middaglunch

13u45 - Morele veerkracht als katalysator voor een bezielde zorgverlening.
Dr. Joke Lemiengre, doctor in de biomedische wetenschappen, master in de verpleegwetenschappen, kernexpert ethiek binnen het onderzoekscentrum Resilient People aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Ze doet onderzoek in de zorgethiek en begeleidt zorgverleners en voorzieningen in het versterken van een ethisch zorgklimaat.

14u45 - Pauze

15u15 – 16u30 Keuzesessies

 • Sessie 1: Het belang van voeding bij psychisch herstel.
  Truus Stevens, bachelor voeding- en dieetkunde, diëtiste OPZ Geel.
   
 • Sessie 2: Zorgpad beweging in het OPZ Geel.
  Ans David, master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, permanente vorming met getuigschrift in de psychomotorische therapie, psychomotorisch therapeut divisie Volwassenen OPZ Geel, en Els Gullentops, licentiaat pedagogische wetenschappen (orthopedagogie), stafmedewerker paramedisch departement OPZ Geel.
   
 • Sessie 3: Traject persoonlijk beweegplan.
  Gert Hannes, bachelor orthopedagogie, runningtherapeut (IALA), physical coach (coach education Joost Desender), trainer UEFA B (KBVB/Sport Vlaanderen/Voetbal Vlaanderen), sportbegeleider Dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk, en Joëlle Vekemans, licentiaat lichamelijke opvoeding en psychomotorisch therapeut, coördinator Dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk OPZ Geel.
   
 • Sessie 4: ‘Als een ervaring aan je blijft plakken’: handvatten rond zorgzaam omgaan met jezelf.
  Tinne Vromans, psychiatrisch verpleegkundige leefeenheid Angst en Depressie divisie Volwassenen OPZ Geel, referentieverpleegkundige zorg voor ongedwongenheid, lid FiST (Firefighter Stress Team) Vlaanderen, Sandra Claessens, opvoedkundige Forensische K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel, en Sarah Gyesbreghs, psychiatrisch verpleegkundige leefeenheid Angst en Depressie divisie Volwassenen OPZ Geel.
   
 • Sessie 5: De gezondheidsbevorderende effecten van Tai-chi.
  Cindy Teixeira Mota, master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen en master in de geestelijke gezondheidszorg, psychomotorisch therapeute in de divisie Volwassenen OPZ Geel, Tai-chi instructor.
   
 • Sessie 6: Zorginfrastructuur en ruimte voor stiltebeleving.
  Jan Vanreusel, master toegepaste economie, financieel en technisch directeur OPZ Geel, en Jan Willems, vrijwilliger in het OPZ Geel en lid van de Werkgroep Stilte en Bezieling OPZ Geel.

16u30 - Drink

Praktische informatie

De studiedag staat open voor artsen, psychologen, therapeuten, psychomotorisch therapeuten, diëtisten, pedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, counselors, pastores en consulenten uit diverse religies en levensbeschouwingen en verder voor belangstellenden in brede zin.

Accreditering voor artsen is voorzien (Psychiatrie, 4,5 CP).

De studiedag grijpt plaats in Cultuurcentrum De Werft - Werft 32 - 2440 Geel. U kunt de routebeschrijving raadplegen via Google Maps. Voor informatie omtrent parkeren in Geel verwijzen we naar https://www.geel.be/file/download/191/94EF31C24EB9739DE2EFE2F2C4216FA8.

Inschrijven en betalen

De inschrijvingen werden afgesloten op 28 november.

Deelname aan de studiedag kost € 75 inclusief broodjeslunch. Studenten in opleiding tot een zorgberoep betalen € 50.

Inschrijvingen worden definitief bevestigd na ontvangst van het online inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld ter waarde van 75 euro per deelnemer (50 euro voor studenten in opleiding tot een zorgberoep).

U kunt betalen door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE27 3751 1174 3473 - BIC: BBRU BEBB (OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van "Studiedag OPZ Geel - naam deelnemer(s) - organisatie". Voor betalingen uit het buitenland: Swiftcode BBRU BEBB.

Voor verdere informatie met betrekking tot inschrijven en betalen kunt u terecht bij Sofie Smeulders, tel. 014 57 93 02 of e-mail: sofie.smeulders@opzgeel.be.

* Lees hier hoe OPZ Geel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.