Naar de hoofdinhoud

Studiedag (webinar) OPZ Geel - Dilemma's en grijze zones in de zorg: de praktijk

Deze activiteit is afgelopen

Ga terug naar het overzicht

Donderdag 1 december 2022 - Webinar

Met ‘dilemma’s en grijze zones: de praktijk’ verdiepen we het thema van de studiedag in 2021 vanuit de praktijk. We geven hierbij een forum aan de sprekers van de toen vanwege de coronacrisis geannuleerde keuzesessies.
In het eerste luik staan de presentaties geprogrammeerd van collega’s van het team van Referentiepersonen Zorg voor Ongedwongenheid van het OPZ Geel en van collega’s van de Reguliere K-dienst van het OPZ Geel. In de uitwisseling gaan ze samen in op de feedback en de vragen van de deelnemers.
In het tweede luik na de pauze volgt eerst de presentatie van Dieter Mols over verslavingszorg in de Kempen vanuit de lokale Stuurgroep verslaving Baldemore van de gemeente Balen en daarna de presentatie van dr. Ilse Decorte over spanningsvelden in de begeleiding van vragen rond het levenseinde. Beiden worden na hun lezing afzonderlijk geïnterviewd door de dagvoorzitter. Hierbij wordt de input van de deelnemers verwerkt.

Toelichting van het thema en de achterliggende visie

Met ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg’ raken we een thema dat zorgverleners van verschillende disciplines aangaat. Wie namelijk goede zorg wil bieden, wordt er als vanzelf mee geconfronteerd. Zo worden zorgverleners uitgedaagd om de automatismen en routines van de eigen comfortzone los te laten. Om bij dilemma’s en spanningsvelden uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Om bij grijze zones, waar geen duidelijke regels gelden, risico’s te durven nemen. Vaak gaat de confrontatie gepaard met morele stress en een basisgevoel van onmacht. Wanneer men echter de uitdaging aangaat, kan men dit basisgevoel wel keren en uiteindelijk komt men dichter bij de kern van goede zorg.

In de samenwerking en op teamniveau leiden dilemma’s, spanningsvelden en grijze zones vaak tot meningsverschillen en conflicten. Het is belangrijk erover in gesprek te gaan. Oplossingen liggen niet steeds voor het grijpen en ze snel willen vinden, kan frustrerend werken. Ervaring en onderzoek wijzen uit dat het bespreekbaar maken en de dialoog aangaan, op zich reeds leiden tot een andere beleving en tot de ervaring dat men met de kern van goede zorg bezig is.

Voor de leidinggevenden van zorgteams vormt de wijze waarop ze met dilemma’s, spanningsvelden en grijze zones omgaan een grote uitdaging. Dit heeft alles te maken met hun stijl van leidinggeven, hun verhouding tot medewerkers en de cultuur van de afdeling. Ook managers en directieleden worden er op een eigen manier mee geconfronteerd.

Programma

Hieronder vindt u het uurschema van de studiedag terug. Voor de abstracts van de verschillende lezingen kunt u op deze pagina terecht. Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen van het OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

9u15 Welkomstwoord door Pieter Jans, Administrateur-Generaal OPZ Geel.

9u20 Inleiding met toelichting van het thema en van het programma door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel, psychotherapeut en doctor in theologie.

9u30 Zorg voor ongedwongenheid: dilemma’s en grijze zones in het streven naar veilige psychiatrische zorg door Nick Marien, psychiatrisch verpleegkundige Dagkliniek Jongeren OPZ Geel en in OPZ Geel actief als Referentiepersoon Zorg voor Ongedwongenheid.

9u50 ‘Vijftig tinten grijs’: een kwestie van durven in de zorg voor kind en context door Kirsten Claessens, psychologe Reguliere K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel.

10u10 Uitwisseling tussen de sprekers van beide sessies en met input van de deelnemers. Voor Zorg voor ongedwongenheid participeert Nele Alderweireldt, psychiatrisch verpleegkundige Behandeleenheid 2 Volwassenen OPZ Geel en in OPZ Geel actief als Referentiepersoon Zorg voor Ongedwongenheid; voor 'Vijftig tinten grijs' betreft het Nicky Theunis, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Kids, en Luce Van Dingenen, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Tieners.

10u45 Pauze

11u00 Over verslavingszorg in de Kempen en grijze gebieden in de zorg door Dieter Mols, kinesitherapeut, lid lokale Stuurgroep verslaving Baldemore in Balen, actief in het jeugdwerk en raadslid Lokaal Bestuur Balen.

11u20 Walter Krikilion interviewt Dieter Mols.

11u40 Dilemma’s en spanningsvelden in de begeleiding van vragen rond het levenseinde door dr. Ilse Decorte, algemene arts divisie Ouderen OPZ Geel, arts Palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis in Hasselt en actief in de Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Palliatieve Zorg Vlaanderen).

12u00 Walter Krikilion interviewt dr. Ilse Decorte.

12u20 Slotwoord door Hans Verbiest, directeur patiëntenzorg OPZ Geel en voorzitter van het Netwerk GGZ Kempen.

Praktische informatie

De inschrijvingen zijn afgesloten. Deelname bedraagt € 20. Informatie omtrent betaalwijze wordt aan de deelnemers bezorgd per mail.

Voor artsen is accreditering voorzien (Ethiek & Economie, 3CP).

Op maandag 28 november kregen alle deelnemers een mail met praktische richtlijnen. Bent u ingeschreven en hebt u geen mail ontvangen dan kunt u ons contacteren via studiedag@opzgeel.be.

Op deze pagina geven we meer informatie over hoe OPZ Geel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.