Naar de hoofdinhoud

Studiedag OPZ Geel - Dilemma's en grijze zones in de zorg

Deze activiteit is afgelopen

Ga terug naar het overzicht

Omwille van de toenemende besmettingsgraad en de nood aan extra voorzichtigheid heeft de directie van OPZ Geel beslist om de fysieke studiedag “Dilemma’s en grijze zones in de zorg” te annuleren. De plenaire lezingen in de voormiddag kunnen gevolgd worden via livestreaming (inschrijven is niet meer mogelijk).

Donderdag 2 december in Cultuurcentrum De Werft in Geel

Met ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg’ raken we een thema dat zorgverleners van verschillende disciplines aangaat. Wie namelijk goede zorg wil bieden, wordt er als vanzelf mee geconfronteerd. Zo worden zorgverleners uitgedaagd om de automatismen en routines van de eigen comfortzone los te laten. Om bij dilemma’s en spanningsvelden uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Om bij grijze zones, waar geen duidelijke regels gelden, risico’s te durven nemen. Vaak gaat de confrontatie gepaard met morele stress en een basisgevoel van onmacht. Wanneer men echter de uitdaging aangaat, kan men dit basisgevoel wel keren en uiteindelijk komt men dichter bij de kern van goede zorg. (klik hier om de volledige visietekst te lezen).

Programma

Hieronder vindt u het uurschema van de studiedag terug. Voor de abstracts van de verschillende lezingen kunt u op deze pagina terecht. Verdere informatie bij de dagvoorzitter: dr. Walter Krikilion, psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel, coördinator van de jaarlijkse studiedagen van het OPZ Geel, tel. + 32 (0)14 57 93 18 of walter.krikilion@opzgeel.be.

De link naar de livestream wordt per mail bezorgd aan de deelnemers.

Plenaire lezingen

9u30 - Verwelkoming door Pieter Jans, administrateur-generaal OPZ Geel.

9u35 - Inleiding door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, psychotherapeut en doctor in theologie, stafmedewerker patiëntenzorg, auteur van ‘Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit’ (Garant, 2012) en ‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (Garant, 2019).

9u45 - Keuzes maken voor een veel betere gezondheidszorg: geïntegreerde zorg als integraal antwoord op pijnpunten en spanningsvelden.
Dr. Ri De Ridder, algemene arts, is oprichter van en was als huisarts actief in het wijkgezondheidscentrum De Sleep te Gent, auteur van ‘Goed ziek: hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken’ (Van Halewyck, 2019), voormalig hoofd van de Dienst geneeskundige verzorging van het Riziv, Expert Covid in de Beleidscel van de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

10u20 - ‘Kom binnen en zet u’: filosofisch-ethische reflecties over menselijke waardigheid, het goede leven, spanningsvelden en het pluisbloemeffect van ethiek in de zorg.
Prof. dr. Yvonne Denier, filosoof, ethicus, geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven, stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro en als zodanig mee verantwoordelijk voor ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties, auteur van ‘Het pluisbloemeffect: hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt’ (LannooCampus, 2021).

10u55 - Vragenronde met Ri De Ridder, Yvonne Denier en Walter Sermeus.

11u10 - Pauze

11u25 - Mentale gezondheid als voorwaarde voor goede zorg en als bron van veerkracht.
Prof. dr. Walter Sermeus, verpleegkundige, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg, gewoon hoogleraar aan het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgsBeleid van de KU Leuven en programmadirecteur van de master management en beleid van de gezondheidszorg.

12u05 - Vragenronde met Ri De Ridder, Yvonne Denier en Walter Sermeus.

12u30 - Einde

Praktische informatie

Inschrijven en betalen

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Deelname aan de livestreaming (enkel voormiddag) bedraagt € 15. Inschrijvingen worden definitief bevestigd na ontvangst van het online inschrijvingsformulier én het inschrijvingsgeld. 

U kunt betalen door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE27 3751 1174 3473 - BIC: BBRU BEBB (OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel) met vermelding van "Studiedag OPZ Geel - naam deelnemer(s) - organisatie". Voor betalingen uit het buitenland: Swiftcode BBRU BEBB.

Voor verdere informatie met betrekking tot inschrijven en betalen kunt u terecht bij Sofie Smeulders, tel. 014 57 93 02 of e-mail: sofie.smeulders@opzgeel.be.

Accreditering en link naar de livestream

Voor artsen is accreditering aangevraagd (Ethiek en economie). 

Op maandag 29 november werd een mail verzonden naar alle deelnemers die ingeschreven zijn voor de livestream. De mail bevat de nodige info over de livestream en  uitleg op welke manier artsen hun accreditering moeten aanvragen of hoe u een bewijs van deelname kunt verkrijgen indien u dat nodig hebt. 
Hebt u geen mail ontvangen en hebt u zich wel ingeschreven voor de livestream dan kunt u ons contacteren via studiedag@opzgeel.be.
 

* Lees hier hoe OPZ Geel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.